Historie

2. září 2007 v 9:37 | fma |  Článek
Něco málo historie: Arnis - Kali - Escrima
Po staletí zdokonalovali obyvatelé Filipín svá válečná umění proti cizím okupantům.Dnes existuje několik stovek stylů,které se navzájem ovlivňují a nejčastěji jsou prezentovány pod názvy Kali/Arnis/Escrima.Domorodé techniky boje byly neustále ovlivňovány přistěhovalci z celé Asie.Nejčastěji přicházeli z Malajsie a Indonésie.Nejen techniky,ale i zbraně nebo nové náboženství přiváželi obchodníci z arabských zemí,Indie,Číny a Japonska.
Roku 1521 dorazil na ostrovy mořeplavec F.Magellan podléhající králi Španělska Karlovi I. Jeho výprava byla však zmasakrována domorodci vyznávající islám.Bez ohledu na tuto událost,zde později přistávalo stále více španělských lodí.Roku 1542 byly ostrovy pojmenovány "Las Philipinas" jako pocta princi Filipovi.Španělé se pokoušeli obsadit většinu filipínských ostrovů a šířit zde křesťanství.Dařilo se jim celkem úspěšně kromě Mindanaa.Na jižních ostrovech měl islám pevnou pozici a obyvatelé velmi dobře ovládali bojová umění.Moros /muslimové/ se nikdy nenechali podrobit.Filipínští bojovníci dosahovali takových bojových kvalit,že se jich okupanti začli obávat a snažili se Arnis/Kali/Escrimu zakázat /1764/.Během okupace ovlivnil evropský šerm některé styly.Koncem 19.století se vzedmul na Filipínách odpor proti španělské nadvládě za účasti Dr.Jose Rizal a Andres Bonifacio,které vedlo k osvobození.
V roce 1898 došlo k Španělsko-Americkému konfliktu,který Španělé prohráli a byli nuceni podstoupit Filipíny USA.Propukla opět revoluce proti novým okupantům a trvala celé 4 roky.Američané podcenili bojeschopnost domorodců a vleklý konflikt jim působil velké ztráty.Povstání potlačili,avšak Moros na jihu neskončili a dál útočili s takovou brutalitou,že je označovali Juramentado "ty jsi magor".Muslim si ovinul kolem varlat mokrý kus kůže.Ta se vysycháním stahovala a působila takové bolesti,že tento muž se v amoku rozběhl a svým mečem rozsekal téměř vše co mu stálo v cestě.Drátem si také ovazovali důležité tepny,aby hned nevykrváceli a mohli zabíjet do posledního dechu.Je popsán příběh jednoho domorodce,který zaútočil na amerického kapitána.Tento kapitán do něj vystřílel celý zásobník ráže 38 - útočník se nezastavil a skonal až poté co kapitána rozsekal na kusy.To byl jeden z důvodů,proč armáda USA začala používat střelivo ráže 45.
V roce 1941 napadli Japonci Pearl Harbor a obsadili Filipíny.Vztah mezi domorodci a Američany se změnil a začali bojovat proti společnému nepříteli.Přestože měli Filipínci i pušky při bojích v džungli se skvěle prosadili zbraně,jako mačeta a nůž.Partyzánské hlídky se pohybovaly v trojúhelníkových formacích .Nejlepší bojovník byl vpředu a odvracel útoky nebo odzbrojoval útočníky. Pomocníci vzadu pak dobíjeli nepřítele.Tito nejzkušenější muži s krátkými mačetami postupovali velmi rychle dopředu,přestože Japonci byli ozbrojeni bajonety,meči a pistolemi.Během partyzánské války utrpěli Japonci těžké ztráty.
Od roku 1946 získali Filipíny nezávislost.Bojová umění Arnis/Kali/Escrima se staly součástí filipínské kultury,výcviku v armádě nebo tělovýchovného systému na školách.Na jihu se cvičí především Silat,který je s islámem úzce spjat.
Během staletí se tak filipínská bojová umění /fma/ stala velmi komplexní a nebezpečná. Domorodci excelentně ovládli velkou škálu zbraní.Filipínci navíc přebírali techniky, upravovali je a vymýšleli nové tréninkové metody,které sloužili k maximálnímu zefektivnění.Jejich umění je odzkoušeno válkami nebo pouličními střety.Soutěže byly především plnokontaktní a sloužily jen k odzkoušení kvalit bojovníka.
Filipínská bojová umění /fma/ se začala šířit do světa především přes USA .
Kali/Arnis/Escrima se nikdy nevyučovalo masově,jako jiná bojová umění nebo sporty a proto není dodnes tak úplně známé. Mistři nikdy dogmaticky nelpěli na stylu,ale svým žákům doporučovali studovat i jiná bojová umění,která pomohou utvářet jejich bojový projev.Jediným cílem Arnisu je efektivita a účinnost technik směřující k rychlé a naprosté likvidaci ne/ozbrojeného útočníka za pomocí jakýchkoli prostředků.Své uplatnění našlo především ve speciálních ozbrojených jednotkách mnoha států a u lidí,kteří se chtěli naučit bránit bez dogmat,nesmyslů a nějaké vyšší filosofie.Fma dneška se už nevěnuje guerilovému způsobu boje,ale především sebeobraně.Jako bojové umění pro širší veřejnost neztrácí nic ze své účinnosti a nabízí tak zájemcům další alternativu.