Hubud vs Tapi Tapi

2. září 2007 v 14:46 |  Článek
Hubud - Hubud Lubud
Tento dril pochází z Filipín a je důležitou součástí výuky nejen v Kali/Arnis/Escrima,ale také v mnoha jiných stylech /Jeet Kune Do atd./.Jedná se o předem daný vzor technik,podle kterého dvojice cvičí.Důležité je,že oba partneři dodržují tento vzor,který je pro oba stejný a sami si mohou přidávat techniky.Hubud znamená v překladu "vázat" nebo "navazovat",ale také "nahý" což je zvláštní výraz pro dril s prázdnýma rukama.
Tento dril rozvíjí reflexy,cit pro techniku,rychlost,spontání reakce a plynulost /flow/.Angl. výraz "flow" je velice specifický nejen pro Hubud,ale pro fma vůbec.Zkuste si představit,že jedete autem a do silnice vám vběhne bažant.V tisícině sekundy se rozhodnete,že šlápnete na brzdu,objedete ho a nebo to do něj napálíte,aby jste neohrozili ostatní auta.Vzápětí už zase šlapete na plyn a pádíte do svého cíle.Bez přemýšlení a automaticky navazovat bez zastavení,to je flow !V Hubudu začnete základním vzorem a můžete nabalovat údery,zachycení,páky,gunting,vyvádění z rovnováhy,podmety atd. Vše musí probíhat plynule,energicky a střídat techniky.Občas můžete opustit Hubud a přejít na jiný dril nebo zakončit techniku na zemi a znovu se do Hubudu vrátit.Variací je velmi mnoho.Klíčem k automatickým reakcím je cvičit,cvičit,cvičit.Navíc časem na soupeři uvidíte slabinu a vaše technika přijde automaticky.Čím více technik procvičujete,tím více může být vaše obrana neodhadnutelná a vy budete připraveni na co nejvíce situací.Hubud se dá praktikovat také se zbraněmi např.tyč,nůž,dulo dulo.Při cvičení se zbraněmi můžete do Hubudu začlenit odzbrojovací techniky,páčení,gunting nebo atakování soupeře zbraní.

Tapi Tapi
Je dril nebo systém,který pochází z Filipín.Tento výraz se opět používá v mnoha organizacích.Na rozdíl od Hubudu zde není přesně daný vzor a liší se školu od školy.Zjednodušeně se dá říci,že v Hubudu dodržuje dvojice stejný základ,který se opakuje,ale v Tapi Tapi útočník provádí techniky a obránce odpovídá jinými.Oba dva tak cvičí něco jiného,ale každý styl má svá pravidla,která odlišují dril od volného boje.Např. :
útočník - útok z pravé strany "1" - obránce -blok,kontrola
útočník - útok z levé strany "2" - obránce - blok,zachycení,páka
útočník opakuje "1" a "2" - obránce - blokuje,zachycuje,láme,páčí,bodá,odzbrojuje atd.
Tento dril se cvičí nejčastěji se zbraněmi např. tyč nebo nůž.U drilů Tapi Tapi i Hubud mohou partneři cvičit neozbrojení,ozbrojení i neozbrojený proti ozbrojenému.