Osterburg 2007

2. září 2007 v 15:35 | severin@centrum.cz |  zed

50. Výročí MODERN ARNIS

10th International Summercamp Osterburg
6.-12.8.2007 proběhl v Německu 10. letní kemp DAV,kterého se zúčastnilo více než 187 zájemců a vyučujících z 10 států.Přes 50 z nich bylo nositelem 1.-8.Danu.U příležitosti 50. výročí MA přijalo pozvání několik mistrů MA z Filipín,USA a Německa.Z Čech se zúčastnila moje maličkost Tomáš Severa /Tigerteam/ a také rodina Zemanovi /Pulahanes/.
Ubytování a strava byly letos excelentní a cena 300Eur rozhodně nepotvrzuje zvěsti,že cvičení fma vyjde draho.
Program zahrnoval cca 7h cvičení denně,zkoušky od bílého pásu až do 5.Danu,speciální kurzy pro instruktory,konferenci na téma rozvoje MA,prodej velmi levných /5-7Eur/ a kvalitních tyčí různého druhu a prodej výukových dvd.Prakticky každý večer se vedle konferenčního sálu točilo pivko a jeden den bylo dokonce zadarmo !! Zabijácké obličeje se roztáhly do úsměvů a bylo dost příležitostí se seznamovat a debatovat o Anisu.Samozřejmě jsem toho využil a podařilo se mi popovídat o historii Arnisu s několika mistry.Bram Frank projevil zájem o rozšíření jeho systému v ČR a Philipp Wolf přijal mé pozvání na seminář MA v příštím roce.Velice zajímavé bylo promítání videa ruské TV,která dělala reportáž na zimním kempu v Jekatěrinburgu za účasti Rene Tongsona ,Bambit Dulaye a Dietera Knüttela.Takové mistrovské ukázky bohužel na youtube neběhají a můžu říct,že jsem si musel sednout a rukou zavřít pusu.
Ještě před příjezdem obdržel emailem každý účastník kempu přesný tréninkový plán s časy,jmény vyučujících a přibližným tématem.7h cvičení denně bylo rozděleno do 6 bloků,ze kterých si každý mohl vybrat z 3-7 mistrů,kteří vyučovali různé aspekty fma.Některé bloky byly přístupné jen podle výše technické úrovně a jiné byly otevřeny pro všechny.Při výuce mistrů z Filipín a USA byly rozděleny 3 skupiny,aby nikdo nepřišel o jejich cenné informace.Celý kemp probíhal v přátelském duchu a nebyl problém mimo cvičení oslovit kohokoliv a doplnit si informace.Protože máme v klubu zkušební program v psané formě a další zkoušky se blíží,tak jsem otravoval koho jsem jen mohl.Zkoušky do I.Danu byly volně přístupné,takže jsem mohl získat představu o tom co mě čeká a dělal jsem si podrobné poznámky.Zkoušky od I.-5.Danu byly veřejnosti uzavřené a z 31 testovaných byl jeden dokonce v důchodovém věku !!.Je potěšující, že hlavní učitel instruktorů v ČR,Sven Barchfeld /prezident DAV/ úspěšně složil zkoušku na 4.Dan.Sven také patřil mezi hlavní organizátory tohoto kempu.
Protože některé hodiny probíhaly paraelně nemůžu popsat vše co se v Osterburgu vyučovalo.Tak se pokusím aspoň trochu nastínit co jednotliví mistři vyučovali.

GM Rene Tongson /8.Dan MA,IMAFP/ Filipíny

Arnis cvičí od 9 let a dnes patří mezi nejzkušenější mistry filipínské organizace IMAFP.
Ve svých blocích představil především svůj styl Abanico Tres Puntas,který je velmi tradiční a obsahuje krásné až taneční pohyby,které jsou však velmi účinné v boji.Začátečníci drilovali především základní techniky Klasického Arnisu Banda y Banda,Rompida,Figura 8,Ocho Ocho,Sungkiti a jejich použití v boji.Jedná se o názvy technik s řeznou zbraní.vyučoval také základy Palis palis a Abanico.Pokročilí se seznamovali s jeho vlastním stylem Tres Puntas Abanico.Jednalo se o Abanico na dlouhou /Largo Mano/ a blízkou /Corto/ vzdálenost.
Abanico je technika úderů s tyčí pomocí otáčení zápěstí.Cvičili jsme drily především na corto vzdálenost,které jsem viděl poprvé v životě.Bylo zajímavé sledovat,jak zasahuje soupeře pomocí této techniky a neozbrojenou rukou jej neustále kontroluje.Při technice Abanico
ozbrojenou rukou vykrýval i útočníkovi údery.Velmi důležitý byl také nácvik kroků a pohyb kolem soupeře.GM R.Tongson je velice milý člověk,který velmi ochotně odpovídal na různé otázky i těch největších začátečníků.Na večerním promítání byly vidět i tradiční techniky boje s nožem a neozbrojený boj.Většinou se jednalo o krouživé pohyby a úhyby.Při cvičení bylo velmi málo tvrdých technik a vše probíhalo na vzdálenost natažené ruky nebo dokonce lokte.

SM Dan Anderson /8.Dan MA-80,6.Dan MA/ USA

Je mnohonásobným šampiónem a jedním ze zakladatelů Amerického Karate.V roce 1980 začal cvičit MA pod vedením Prof.R.A.Presase a toto období nejvíce ovlivnilo program jeho org. MA-80.V Osterburgu platil za velkého baviče a snažil se studentům přiblížit způsob jakým vyučoval R.A.Presas v již zmíněných letech 1980-1990.Důraz kladl na jednoduchost, efektivní pohyb a rozvoj co největší razance protiútoků.Důkladně rozebíral kroky a práci nohou,aby se obránce včas dostal z dosahu útočící tyče.Blokování spočívalo v zasahování útočníkovi ozbrojené ruky,na které navazoval sérií velmi rychlých a tvrdých kombinací s tyčí.V posledních hodinách představil také vstupy do útoku a následné páčení nebo hody.

Bram Frank /3.Dan MA/ USA

Je mimo jiné nositelem mnoha technických stupňů v jiných b.u.Dokud nepotkal Prof. R.A.Presase,jeho hlavním zaměřením byly různé styly čínského Kung Fu.Je zakladatelem org. CSSD/SC,která se orientuje především na boj s nožem a dalšími chladnými zbraněmi.
Zaměřuje se na výcvik sebeobrany pro veřejnost,bezpečnostní agentury,policejní a armádní jednotky nejen v USA.Na jeho hodinách se cvičily původní techniky s Bolo /mačeta/ rodiny Presas. Výuka probíhala na blízkou vzdálenost /corto/,kdy se obránce po bloku abanico nalepil na útočníka a za neustálého kontrolování jej plynule řezal na různých po sobě navazujících místech. Jednoduše řečeno to byly hodiny přátelského podřezávání a usekávání končetin.Po celou dobu zdůrazňoval rozdíly nácviku Klasického Anisu s Bolem a tyčí.
Prof.Presas před svou smrtí neměl řezné zbraně /tréninkové/ moc rád a proto vyučoval především s tyčí.Bohužel časem došlo při nácviku s tyčí k některým chybám,které ostří neodpouští a na to kladl BF důraz.Dva bloky byly také zaměřeny na boj s nožem a vysvětlení různých nebezpečí,která mohou při boji nastat.Došlo i na porcování kuřecího masa z místní kuchyně,aby každému došlo,jak je nůž nebezpečná zbraň.Předvedeny byly drily s nožem proti noži a jejich následné využití v reálném boji.Po celou dobu mu asistovali jeho studenti z Německa,Švýcarska a Izraele.K zapůjčení každému nabídl cvičné Bolo,aby cesta ostří byla po celou dobou sledována a nedocházelo k chybám.

Datu Dieter Knüttel /7.Dan MA/ Německo

Hlavní instruktor DAV,jako vždy přesvědčil,že jeho 7.Dan je plně zasloužený.Jeho hodiny zahrnovaly různé oblasti MA a část kempu věnoval také zlepšování 3.-6.Danů MA. Technickou převahou,rychlostí,přehledem a naprostou jistotou pokořoval i ty nejpokročilejší účastníky.Své jsem si užil,když mě vyzval,abych mu dělal sparing partnera na malou exhibici pro děti z místního Dětského domova.Smrtící tempo v Sinawali jsem s tlukoucím srdcem zvládnul,potom na mě předváděl různé odzbrojovačky a nakonec přišlo Tapi Tapi.Snažil jsem se aspoň nebýt za blbce,tak jsem 3-4 výměny zvládnul,ale pak už jsem nevěděl co se děje,jenom že to bolí.Druhý den jsem měl možnost jít na výuku Tapi Tapi až do 2.danu a tam jsem si uvědomil,že to co mi připadalo celkem jasný se s černým pásem úplně mění a přichází naprostá volnost směřující k mistrovství.Rychlé a tvrdé útoky se střídaly s kontrolou soupeře a páčením všeho co se nabízelo.Pokud partner nespolupracoval a snažil se z páky dostat už dostal ránu tyčí,pěstí a nebo byl znovu páčen na jiném místě.Někdy to vypadalo,že partner přece jen přejde do protiútoku,ale najednou byl na zemi.Většina technik probíhala v takové rychlosti,že oba účinkující vše prováděli na podvědomé úrovni.Většina partnerů DK často ani nepostřehla několik dalších útoků tyčí nebo rukou,které se před nimi jen na setinu zastavily a to měli mistrovské stupňě!!Přestože to bylo přátelské cvičení a techniky byly kontrolovány, tělo pumpovalo adrenalin v nejvyšším množství.Kdo si myslel,že si užil dost bolesti, objevoval další dimenzi při výuce páčení.Datu předvedl,jakým způsobem páčit na více místech najednou a tím působit ještě větší bolest i svalově dobře vybavenému jedinci.Další bolest,tentokrát v podobě myšlení,přišla s výukou Sinawali.Jedná se o dril nebo boj s 2 tyčemi,kdy se v plné rychlosti přechází z jednoho vzoru do druhého.Toto cvičení je tak náročné na koordinaci,že začátečník zažívá naprostá muka.Oko vidí,mozek chápe,ale tělo neprovede.O to větší extáze se prožívá,když to člověk zvládne za relativně krátkou dobu.Své umění Datu ukázal také v neozbrojeném boji.Již tradičně se věnoval sebeobraně u zdi a u stolu.Následovalo použití předmětů např. /Impact kerambit,Dulo Dulo,propiska/,boj nožem a kerambitem.Dieter pro mě znamenal to nejlepší v Osterburgu a už se těším až v prosinci zase přijede do Prahy.

Hans Karrer /6.Dan/

Hans patřil letos mezi moje nejčastější vyučující,protože je expert na Klasický Arnis a má výbornou metodiku nácviku.Proto jsem byl na všech hodinách zaměřených na Karanzu /stínový boj s tyčí/,Palis palis,Cinco Teros a Abanico /largo,corto/.Jsou to velmi efektivní a jednoduché styly boje s tyčí/mačetou bez zachytávání a odzbrojení.Dále vyučoval různé drily s tyčí,neozbrojený boj,Espada y Daga,boj s 2 tyčemi.
Jorgen Gydesen /6.Dan/
Výuka kopů,úderů,páčení,ne/ozbrojených drilů,boj s nožem,Tapi Tapi.
Alfred Plath /4.Dan/
Techniky boje indonéského silatu,indonéské techniky s tyčí,policejní techniky s tonfou,
cvičení s ratanovým kruhem,sarong.
Sven Barchfeld /4.Dan/
Sinawali,boj s 2tyčemi,reakční trénink,drily,odzbrojovací série,použití běžných předmětů,
Peter Rutkowski /4.Dan/
Tapi Tapi,Tapado /1m tyč/,Sibat /asi 2m tyč/,drily,odzbrojování,kombinace na lapy
Carsten Hemersbach /4.Dan/
Tapi Tapi,obrana proti noži,techniky s tričkem,hody/podmety a obrana proti tyči,drily,
taktika na boj z blízka,vstupy do soupeře.
Philipp Wolf /4.Dan/ - program DAV,první pomoc,vedení klubu atd.
Helmut Meisel /3.Dan/
Sinawali,boj 2tyče,drily,otázky ohledně programu DAV
Během odpočinku vyplňovali mezeru kempu další držitelé mistrovských stupňů,kteří vyučovali různé techniky navazující na program DAV.
Letošní kemp ukázal,jak velké množství lidí se věnuje MA a také,že DAV má dobrý zvuk i v zahraničí.Zvlášť jsem ocenil organizaci kempu s příslovečnou německou precizností.
Přestože hlavním tématem byl Modern Arnis,byl dán velký prostor i jiným filipínským stylům a každý si mohl doplňovat chybějící informace v tom oboru,který upřednostnil.Doufám,že na příští ročník nás pojede víc.
Tomáš Severa