Sebeobrana - zákon

20. prosince 2007 v 12:38 |  Článek
§ 13 - Nutná obrana
"Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku"
§14 - Krajní nouze
"Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo závažnější než ten, který hrozil"
Podmínky nutné obrany :
1/ K nutné obraně je oprávněn kdokoli,nejen přímo napadený /pomoc někomu/
2/ Jednání směřuje pouze k útočníkovi.Jeli útočníků více může se jednat proti kterémukoli bez ohledu na to,jestli je ozbrojen,či nikoliv.
3/ Útokem se myslí protiprávní jednání člověka /zvíře=krajní nouze/.Pokud zvíře slouží jako nástroj napadení jedná se o nutnou obranu.
4/ Útok musí ohrožovat zájmy chráněné trestním zákonem
5/ Útok musí být skutečný /ne pouhá představa !!/
6/ Útok musí být protiprávní /pokud policista zatýká v souladu se zákonem nejedná se o napadení/
7/ Nikdo není povinen snášet útok na svůj zájem.obrana je nutná,i když je možnost útěku atd.
8/ Nutná obrana musí směřovat proti útoku,který hrozí nebo trvá. /verbální napadání není útok pokud nejdo k jasnému signálu blížícího se napadení,sáhnutí po zbrani atd./
9/ Proti útoku již zakončenému není nutná obrana přípustná !!/soupeř odchází,leží na zemi a neútočí atd./
10/ Obrana musí být přiměřená povaze a nebezpečnosti útoku.obranou může být způsobena i větší škoda než hrozila,nesmí jít však o hrubý nepoměř.Nutná obrana tedy nemůže překročit hranice potřebné k odvrácení útoku a to co jak do síly a druhupoužitých prostředků,tak do času ve kterém probíhá.Přiměřenost obrany se posuzuje podle intenzity útoku a podle všech okolností případu.
/např.když do mě někdo strká,tak ho nemůžu podříznout nebo zlámat všechny kosti v těle/
11/ Při obraně můžeme použít zbraň nesmí však dojít k výše zmíněnému nepoměru.
12/ Škoda nutné obrany musí být pouze na straně útočníka /nesmím používat třetí osobu,jako štít v konfliktu/
O vybočení z nutné obrany /excesy/ jde v těchto případech
1/ Obrana byla scela zjevně nepřiměřená povaze a nebezpečnosti útoku /někdo nás chytne za rukáv a já mu přerazím obě ruce/
2/ Obrana nebyla současná s útokem /někdo na mě udělá bububu a já mu přerazím ruce nebo poté co jsem se ubránil a útočník leží na zemi s přeraženýma rukama já mu ještě zlámu vaz/
3/ Nesmí jít pouze o útok domělý /někdo mě na disco poklepe na rameno,já se otočím a přerazím mu obě ruce,protože jsem si myslel,že na mě někdo útočí/
Krajní nouze
1/ K jednání je oprávněn kdokoli nejen ten,jehož zájmy jsou ohroženy /pomoc někomu/
2/ Jednání může směřovat proti zájmům kohokoli /užití cizí věci ro odvrácení nebezpečí/
3/ Nebezpečí musí být skutečné,nikoli domělé
4/ Nebezpečí musí přímo bezprostředně hrozit zájmům chráněným zákonem
5/ Nebezpečí nelze za daných okolností odvrátit jinak s méně závažnými následky.
6/ Ten komu hrozí nebezpečí není povinen jej snášet /ten jehož věci má být užito k odvrácení větší škody je povinen snášet nebezpečí hrozící této věci - jeho zájmu/.Pracovníci některých profesí jsou povinni snášet nebezpečí /hasiči,policisté,lékaři/
Vybočení z krajní nouze
1/ Způsobený následek byl stejně závažný nebo ještě vážnější než ten,který hrozil
2/ Jednání nebylo provedeno v době,kdy nebezpečí bezprostředně hrozilo
3/ Nebezpečí bylo možné odvrátit jinak s méně závažnými následky
4/ Zasahující měl povinnost toto nebezpečí snášet