Modern vs Klasický Arnis

8. února 2008 v 5:14 |  Článek
Filipínský styl Kali/Arnis/Escrima /KAE/ byl od svého počátku zaměřen na boj s řeznými zbraněmi /meč,mačeta,nůž/.Kromě těchto zbraní byly při tréninku využívány tyče z různých druhů dřeva,které je nahrazovaly a tak šetřily nejen drahý materiál,ale také zdraví bojovníka.Od II.Světové války až do součastnosti přestávaly být útoky ostrými zbraněmi běžné a jejich nošení společensky únosné.Mistři začali více rozvíjet techniky boje s tyčí nebo jinými dostupnými předměty.Začalo se více dbát na bezpečnost a efektivitu tréninku.Jednou z přelomových změn je,že Prof.Remy Presas nechal své žáky blokovat tyč tyčí a tak se vyhnul tradičním blokům přímo na paži,které znamenalo v reálu její useknutí.Přestože mnoho mistrů dodnes nedělá při výuce KAE rozdíly mezi bojem s řeznými zbraněmi a tyčemi,docházelo k vývoji odlišností.V posledních letech začali někteří mistři upozorňovat na chyby plynoucí z nedostatečného vysvětlení vlastností zbraní.Existují kluby a organizace jejichž propagace je založena na tradičním boji s mačetou a přesto do tréninku s ratanovými tyčemi zahrnují techniky které by v reálu znamenaly pořezání vlastní vinou.Proto bylo nevyhnutelné rozdělit oba způsoby boje a poukázat na odlišnosti.MA v ČR,které cvičí pod DAV,rozděluje boj se zbraněmi na Modern Arnis - boj s tyčí a Klasický Arnis - boj s řeznými zbraněmi.

Modern Arnis
Principy MA jsou aplikovatelné nejen na boj s tyčemi,ale také předměty denní potřeby.Práce nohou je velmi jednoduchá a je upřednostňován pohyb po přímé línii,aby se zkrátil úhel útočící zbraně.Hlavním znakem MA je možnost zachycení tyče a tím jí dostat pod svou kontrolu.Protiútoky jsou vedené v různých úhlech,ale na rozdíl od KA jsou spíše horizontální,aby nedošlo ke zklouznutí po těle útočníka.Protože zásah tyčí nutně neznamená K.O. musí se rozvíjet schopnost mnohačetných zásahů různými způsoby.Kontrola tyče také dovoluje mnoho principů odzbrojení,které z většiny nejsou aplikovatelné do KA.Následuje mnoho principů páčení /s a bez tyče/,zámků,podmetů,trapping a škrcení.Tyč se také dá držet uprostřed,koncem nahoru nebo také reverzně.Váha tyče a efektivní tvrdé zásahy vyžadují i odlišné nápřahy a dráhy úderů.Úderová plocha je účinná na posledních 20cm,kde je dosaženo největší rychlosti.Vzhledem k menší nebezpečnosti tyče je nutné také cvičit neozbrojený boj na blízko /např.Dumog/ pro případ,že by protivník prošel naší obranou.

Klasický Arnis
KA je zaměřen na řezné zbraně.Filosofie výuky je odlišná od MA,protože každý sebemenší zásah ostřím znamená krvavé zranění,přetnutí šlach a svalů nebo okamžitou smrt.Práce nohou je velmi propracovaná,aby se obránce co nejsnadněji pohyboval do stran nebo dozadu a zůstal v bezpečné vzdálenosti od zbraně.Útočící zbraň se nechytá,ale odráží nebo je přímo atakováno tělo útočníka /např. ruka která drží zbraň/.Repertoár technik KA je oproti MA velmi omezen a důraz je kladen především na pohyb těla a kombinace jednoduchých protiútoků.Odzbrojování /kromě useknutí ruky se zbraní/ je vyjímečné a nenabízí se mnoho variant.Při podrobném vyzkoušení různých sérií z MA zjistíte,že si sami můžete ublížit.Razance útoků nemusí být nutně velká a lze nejen sekat,ale také řezat /drásat/.Blokovat zbraň a kontrolovat /zachytit/ ruku útočníka lze jen na blízkou vzdálenost /Corto/.Pokud pokračujete v seku a útočník na obranu zvedne ruku /funguje proti tyči/ počítejte s tím,že mu ruku můžete useknout a ostří pokračuje dál na tělo.Práci se zbraní lze doplnit také podmety a strhy.Při sekání vychází nápřah z hmotnosti zbraně a její délky.Pokud bojujeme např. s kampilanem nápřahy jsou veliké a využíváme odstředivou sílu.Naopak při boji s bolo na corto vzdálenost vychází pohyb z lokte.
Přestože můžete po přečtení tohoto článku nabýt dojmu,že existují dva styly jinak zaměřené,není tomu tak.KA je vnímán jako "starý styl" a MA vzniklo na jeho kořenech.Jedním z nejdůležitějších principů MA je zachytávání zbraně a přestože se to zdá neuvěřitelné existují staré příběhy ve kterých obránce zachytil bolo /mačeta/ útočníka,tím získal převahu a zabil ho. Ačkoli i MA je boj s řeznými zbraněmi je nutné se zamyslet nad jeho vývojem a tím co právě držíte v ruce,když bojujete !!!