Využití biomechaniky

28. května 2008 v 5:09 |  Článek
Profesor Presas mě na jednom semináři požádal,abych ho co nejrychleji kopnul.Chvilku jsem váhal,ale nakonec jeho přání splnil.Bum.Okamžitě jsem dostal ránu tyčí do nohy až jsem bolestí spadnul na zem."Ale Brame,ty jsi nakopnul chlapa se zbraní a teď kulháš !" Profesor se zasmál a požádal mě,abych ho nakopl druhou nohou.S vypětím sil jsem to splnil.Bum.Dostal jsem další ránu do druhé nohy a zase bolestí padnul na zem."Neučíš se moc rychle,víš co teď jsi ? Jseš mrtvej !! Nikdy nekopej někoho,kdo drží zbraň.Když tě sekne,tak přijdeš o nohy.Bez nohou se nebudeš moci přesunout ani utéct !!".Měl jsem kliku,že nedržel v ruce mačetu.
Když jsem před časem vyučoval v Evropě,jeden mistr Taekwondo mě přesvědčoval,že umí vykopnout nůž z ruky dříve než dojde k pořezání.Domluvili jsme se tedy a já se nechal kopnout do ruky s nožem.Při zásahu má uvolněná ruka odlétla,ale opsala malý oblouk a zapíchla se mistrovi do nohy.Ten zavrávoral bolestí.Při druhém útoku jsem těsně před kontaktem uhnul a zapíchl nůž do steheního svalu.Pajdající mistr se pokusil o třetí útok.Tentokrát už jsem nečekal,zastavil jej a bodnul jsem ho do břicha.Následně jsem ho píchl do čtyřhlavého svalu /quadriceps - ohýbá koleno/ a on se zhroutil s bolestí na zem.Měl kliku,že nůž byl pouze cvičný.Do konce semináře už nikdo nezkoušel kopat na nůž.
Bram Frank
Lidské tělo je důmyslný stroj,který je řízen mozkem pomocí centrální nervové soustavy /CNS/.CNS přenáší vzruchy nejen do všech orgánů,ale také do svalů,které se následkem signálu buď smrští nebo uvolní.Tak je zajištován tonus /napětí/ v těle,které nás drží vzpřímené nebo svaly pohybují našemi pažemi.V armádních combat systémech se využívají techniky se zbraněmi,které co nejvíce poškodí organismus nebo naruší krevní oběh natolik,že dojde k neokysličení mozku a tím k selhání CNS.Lze tak několika řezy/výstřely nejen ukončit schopnost pohybu protivníka,ale také jej usmrtit.Základy anatomie a biomechaniky by tak měly být součástí výcviku.V civilním životě tyto techniky z většiny případů udělají z napadeného obžalovaného /viz.článek/ a tak je nutné se na tento problém podívat trochu jinak.V moderní sebeobraně by nám znalost biomechaniky měla dát možnost útočníka zastavit a ne ho nutně usmrtit.Pro tyto účely jsou důležité především tyto funkce svalů :
Flexe a Extenze - je pohyb končetin i trupu v předozadní ose. Na končetinách obecně platí, že flexe je pohyb dopředu a extenze dozadu. Výjimku z pravidla představují některé klouby na nohách, a to kloub kolenní a kotník (zde je flexe pohyb dozadu a extenze dopředu). Co se týká trupu, tak zde flexe představuje předklon a extenze záklon.
Abdukce a Addukce - jsou pouze pohyby na končetinách (a to ještě mimo kolene a lokte) v pravolevé ose. Abdukce neboli odtahování (na ruce upažování) je pohyb končetiny od středové roviny těla (v případě palce od středové roviny dlaně nebo chodidla). Addukce (přitahování, na ruce připažování) je naproti tomu pohyb ke středové rovině těla (dlaně, chodidla). V zápěstí a kotníku nerozeznáváme abdukci a addukci, ale oba pohyby souhrnně nazýváme jako dukce (podle toho, k jaké kosti je to dukce ke kosti vřetenní, loketní, holenní, lýtkové). Na trupu a krku taktéž nepopisujeme abdukci a addukci, nýbrž hovoříme o stranové (laterální) flexi páteře (pravá nebo levá).
Supinace a Pronace - jedná se o rotační pohyby, především v kloubu loketním (taky v menší míře kolenním). Supinace je zevní rotace a pronace vnitřní rotace.
Cirkumdukce - kroužení /neplést s rotací/. V principu se ovšem jedná o kombinaci prvních 4 pohybů (např. nejdříve provedeme flexi v rameni a postupně přecházíme v abdukci, pak v extenzi a nakonec v addukci spojenou opět s flexí - uvedené pohyby v sebe vzájemně plynule přecházejí) Rozdíl oproti rotaci je v tom, že dlaň zůstává celou dobu obrácena dopředu (podobně tak se děje i na noze).
Pro použití technik v sebeobraně nemusí být nutně použito technik, na důležité orgány nebo tepny,které vedou k usmrcení.Můžeme se zaměřit na jednotlivé svalové partie,které buď můžeme pouze poranit nebo vyřadit.Jsou známé případy,kdy byl útočník několikrát zasažen do těla a přesto mohl ještě dokončit napadení a došlo ke zranění nebo úmrtí obránce.Bylo to možné,protože přes všechna těžká zranění,nebyla dostatečně narušena práce CNS a svalových partií,které dokončily pohyb.Dnešní nože jsou natolik ostré,že jedním švihem můžete přetnout celou svalovou skupinu.Pokud tato skupina slouží například k přitahování prstů na ruce /vnitřní strana předloktí/,soupeř již neudrží zbraň a ta padá na zem.Lidé jsou obdařeni různě odolnou psychikou a stupněm agresivity,ale funkce je funkce a k dalšímu pohybu ani modlitba nepomůže.Prsty patří ve fma mezi nejčastější terč,protože jsou tenké,snadno se useknou a můžete si držet vzdálenost od protivníka.Přetnutím dvouhlavého svalu /biceps/ pak nemůžete přitáhnout ruku v lokti,deltový sval vám omezí práci ramen,Achillova šlacha vás rovnou pošle k zemi,poranění zadku má dokonce velký dopad na celkový pohyb a tak mohu pokračovat dál podle jednotlivých partií.Zde je několik případů,jak lze uplatnit znalosti biomechaniky při sebeobraně s nožem.
- soupeř je zraněn.Psychický otřes mu dále nedovoluje pokračovat v útoku.Tím to pro nás končí.
- soupeři je znemožněn takový pohyb,který nám dovoluje utéci.Využijeme toho !
- soupeři je znemožněn takový pohyb,který nás ohrožuje.Pokud nemáme možnost útěku,lze toho využít !
- zranění soupeře může odradit jeho komplice a tím zastavit jejich napomáhání.
- vyřazení příslušných svalových partií omezí v dalším pohybu i zdrogovaného soupeře znecitlivělého vůči bolesti.
- odříznutí příslušných svalových partií bez zasažení důležitých orgánů nebo tepen dává velkou šanci na úspěšné lékařské ošetření soupeře.Tímto může dojít k naplnění "nutné obrany" podle zákonů země.