FCS Knife tapping

3. října 2010 v 16:30 |  Článek
Ray Dionaldo

Filipino Martial Arts Digest, Special Edition - FCS Kali, 2009
Lakan Guro Ray Cole
FCS Knife Tapping začíná tak, že jeden ze soupeřů je útočník (feeder) a druhý obránce (receiver), útočník je ozbrojený a obránce neozbrojený. Od prvního stupně FCS se učíte, že Knife Tapping je volný tok pohybu od útočníka generováním určité energie, kterou během útočení odevzdává obránci a ten ji spotřebuje během své obrany.
Tok technik je dril, který učí útočníka správně bodat, hýbat se a používat správnou techniku chůze a také učí obránce správně provést obranu a všechny pohyby potřebné při obraně proti noži.
FCS Knife Tapping nás učí podmíněným reflexům, narušuje naše návyky, díky kterým nás ozbrojený útočník může snadno zabít. Začíná se obranou proti čtyřem nejběžnějším útokům:

horizontální útok zprava (na krk nebo břicho)
horizontální útok zleva (na krk nebo břicho)
útok vertikálně z vrchu (na krk nebo hlavu)
přímé bodnutí (na střed trupu)

Tyto typy útoků se používají při obou základních úchopech nože - standardní (sak sak) a reversní (pekal). Proto musíte udržovat svou pozornost, která je nutná při reálném střetu proti noži.
Dále, útočníkova levá ruka bude využívána pokusem narušit obráncovu obranu k dosažení volného přechodu na cíl útoku. Avšak toto nepřeruší plynulý tok technik. Obránce musí reagovat na tyto pokusy odstraněním levé ruky obránce a vrátit se zpět k podmíněným reflexům nebo k logické obraně.
Když postoupíme k druhému stupni FCS musíme mít správně pochopeny základní principy na to, abychom věděli jak správně útočit nožem a také jak se šikovně bránit proti noži. Později se naučíme, že bránit se proti noži holýma rukama není až tak rozumné, avšak způsob takové obrany můžeme najít v tomto drilu.
Při druhém stupni FCS pronikneme hlouběji do práce levé ruky. Dají se aplikovat zámky, páky a útočník se učí používat levou ruku jako výhodnou pomůcku na imobilizaci nepřítele. Obránce se zase učí podmíněně reagovat na tuto taktiku, uvolňuje se ze zámků a pák aplikovaných útočníkem a také zatím udržuje svou obranu proti ruce s nožem.
Třetí stupeň FCS nám představí mnoho nových a základních konceptů, které se jednoduše nazývají "pokročilý tapping". Tento tapping se skládá z následujících pěti hlavních částí, které však nejsou omezeny:

obráncovi triky (finty na oklamání útočníka),
útočníkovo časování / zručnost (nelineárně řezání / kombinace řezů / rozdělení podle kvadrantu),
obráncovo časování / zručnost (triple tap entry / časové sekvence holýma rukama / odzbrojení),
izolování cíle (rychlé zabití / techniky aplikované během tapping), přechod do volného toku technik čepelí.

Triky obránce


Je to koncept, který může být užitečný při boji s nožem stejným způsobem, jako finty při boxerském pravém cross úderu. Pokud je prováděn správně může být mimořádně efektivní. Ale tyto triky nejsou doporučeny každému v reálném boji s nožem kvůli opakované změně rukou, schovávání a manévrování s čepelí nože, což vyžaduje mnoho cvičení a koordinace.
Příklad na vysvětlení: pravá ruka je většinou považována za ruku dominantní, a toto přinese efekt když přejde nůž do levé ruky, zatímco jsou drženy ruce obránce a mysl je zaměstnaná útočníkovou prázdnou pravou rukou. Totéž se dá udělat i opačně když útočníkova prázdná levá ruka rozptyluje obránce a pravá ruka s nožem mezitím útočí, a nechá obránce v nejistotě kam a pod jakým úhlem bude útok nožem veden.Existuje mnoho metod použití tohoto konceptu při FCS Knife Tapping.

Útočníkovo časování a zručnost


Časování je jedním ze základních elementů, a to nejen při Knife Tapping, ale ve všem co děláme. Učíme se udržovat v určitém rytmu, speciálně při plynulém toku technik (flow). Tento rytmus je osvědčený, poskytuje nám vhodnou příležitost pro útok. To je opravdové časování. Neznamená to, že musíte být nutně rychlejší než protivník, jen trochu chytřejší. Každý střet, který je považován za "bojový" má určitý rytmus nebo spád. Pokud vezmete tento rytmus a budete v něm bodat v polovičním nebo čtvrtinovým tempu, tak pak budete v boji vždy o něco vpředu.
Tento koncept aplikujeme do Knife Tapping. Útočíme v polovičním nebo dokonce v čtvrtinovém tempu, narušujeme obráncův rytmus, ale opět nepřerušíme plynulý tok technik. Použití nelineárního útoku nožem bez dotyku ruky obránce je příkladem této metody. Nelineární řez je útok ostřím pod obecným úhlem, který více či méně mění směr uprostřed pohybu, což dělá obranu proti takovému útoku těžkou a zároveň zaručuje zasažení cíle.
Pochopením životně důležitých míst na těle a schopnost jejich zasažení jen náhodně, spíše než v sekvencích nebo různých vzorech, se učíme řezat v kombinacích. A opět, využitím správného časování během přechodu z obráncovy ruky, útočí na tolik vitálních cílů protivníka, kolik je jen možné a současně udržujeme rytmus plynulého toku technik. Toto je jeden příklad použití kombinovaného řezání během Knife Tapping.
V tomto plynulém toku technik se učíme jako útočníci, že kdykoliv můžeme prorazit přes centrální linii obránce správným časováním a také můžeme aplikovat kombinované řezání. Používáme Punyo Mano principy při práci s čepelí (pokud možno v úchopu pekal - reversní úchop) a zaměřujeme se při entry uvnitř na jednotlivé kvadranty útoku. Pohybovat se zvenku dovnitř, zleva doprava nebo opačně zprava doleva, izolovat cíl směrem k centrální linii a také dělat přechody z vnitřku ven, izolovat cíl i mimo centrální linie a během tohoto narušovat rovnováhu obránce.

Obráncovo časování a zručnost


A teď z pohledu obránce - učíme se během rytmu Knife Tapping používat tzv.. "Tripple tapping" (trojitý tapping). Dá se to také vysvětlit jako nárazový tapping nebo pokusy o odzbrojení. Tripple tapping je metoda pochopení rytmu a použití entry technik během samotného Knife Tapping. Používáme stejný rytmus, když odstraňujeme útočníkovu vyrušující ruku, a teď my budeme používat entry s útoky, vyvoláváme reakci útočníka, která znemožňuje jeho proražení a nutí jeho ruku přenést nahoru a chránit si obličej. V tomto bodě využijeme situaci napojením přes centrální linii našim časováním prázdnýma rukama (stejně jako při kombinovaném řezu), zatímco opět udržujeme rytmus a pokračujeme v plynulém toku technik, aniž jsme dostali zásah nožem. Tímto stejným způsobem je možné použít útočníkovu ruku jako návnadu, kontrolovat ruku s nožem a odzbrojit ji a opět použít jako návnadu.

Izolování cíle

Tato metoda jednoduše použije nějakou z technik nebo rychlé zabití. Je často procvičována v FCS a aplikovaná během Knife Tapping. Z jednoduchých a jednodílných izolací cíle do plného úhybu celého těla (palusut) a do odzbrojení. Můžete použít plynulý tok technik v další úrovni a vložit do něj leccos, co je vám přirozené při cvičení FCS Kali. Pamatujte si, že vše co se týče konceptů, je relativní. Dokonce i techniky s tyčí mohou být realizovány při práci s nožem.

Přechod do volného toku technik


Nechme obránce ať nám vezme nůž jeho pravou rukou. A teď jsme zase přenesení do první úrovně FCS Knife Tapping. Cvičili jsme prázdné ruce proti noži, kvůli pochopení podmíněných reflexů a logickému způsobu jak se bránit proti noži. Nicméně toto není to, co chceme. Nechceme nabádat naše žáky,aby šli holýma rukama proti noži. Mnoho lidí, když se naučí jak se bránit, jak odzbrojovat, začnou věřit, že z těchto situací vyjdou jako vítězové. Je velmi těžké odzbrojit někoho s nožem a mít přitom jen prázdné ruce. Míra pravděpodobnosti, že se vám to podaří je vždy proti vám. A teď vyjde na světlo pravda skrytá za celým drilem plynulého toku technik (flow drill). Obránce má nůž v ruce a brání se útočníkovi stejným způsobem, jako kdyby měl prázdné ruce, využívá naplno potenciál čepele a útočí s ní vždy, když to nabídne příležitost. A teď obránce využívá své upravené reakce proti útočníkovým útokům.
Na konec využijeme dva nože a zaměstnáme všechny ruce. Nyní již neexistuje obránce, pouze dva útočníci zapojení do boje. Konečně jsme dosáhli bodu, kdy jsme zcela pochopili plynulý tok technik dost dobře na to, abychom vzdorovali jeho pravidlům. Toto je reálný Knife Tapping. Udržujeme plynulý tok technik až po izolaci cíle, řežeme v kombinacích, procházíme přes centrální linii, útočíme tam a zpět do té míry, kdy si to při tréninku v extrémních podmínkách uvědomujeme. Skutečně se učíme jako útočit a bránit se různým náhodným útokům. Učíme se používat plynulý tok technik do nejvyšší úrovně kontrolovaného sparingu. A toto je FCS Knife Tapping.