Rozhovor s Ray Dionaldem

9. října 2010 v 18:20 | Martin Medvec |  Článek
Ray DionaldoOtázka:Které systémy vás nejvíce ovlivnily?
RD:Sayoc Kali,Pekiti Tirsia Kali a Modern Arnis
.
Otázka:Jak a proč jste začal rozvíjet vlastní systém?
RD:S cvičením FCS jsme začínali u nás na dvoře. Naše skupina praktikovala filipínská bojová umění a chtěla poznávat a trénovat různé styly bez politických rozdílů a konkurence. Během několika let se skupina stále více zvětšovala. Jeden ze základních principů FCS je princip velké rodiny /protiklad k federacím a organizacím/. Výsada FCS spočívá v tom, že problémy politiky necháváme za dveřmi. Práce ve skupině je založena na vzájemném přátelství a úctě. Nikdy jsem neměl v úmyslu vytvářet nějaký styl, ale Prof. Remy Presas a jiní mistři mě inspirovali, abych FCS začal rozvíjet jako systém. Viděli, že jsem chtěl rozvíjet a propagovat všechny filipínské bojové umění a nevytvářet svůj styl. Musím připomenout, že FCS je všestranné a není to jen jeden systém. Název FCS zahrnuje široké spektrum systémů. Vždy se snažím připomenout a vzdát úctu všem, kteří se podíleli na rozvoji FCS.
.
Otázka:Čím se FCS odlišuje od jiných systémů?
RD:Na rozdíl od systémů, které vyučují podle vlastních koncepcí nebo názorů, FCS si zakládá na úctě k druhým systémům, které jsou jeho součástí. Instruktor FCS může vyučovat jeden ze základních směrů v čisté podobě a současně vyučovat i různé aspekty jiných systémů. Čistota základních systémů FCS se neztrácí, systém se stal něčím větším než jen součtem jednotlivých částí.
.
Otázka:Co má FCS společné s tradičními styly? V čem je tradiční a v čem ne?
RD:Stále používám techniky z tradičních bojových umění, které jsem se naučil např. Pekiti Tirsia a Wado Ryu. Mnoho koncepcí, které nalezneme v tradičních bojových uměních existují dodnes. Bylo však nutné je trochu modifikovat a přizpůsobit 21. století. V tradičním stylu nepraktikujeme kombinaci stylů. Snažil jsem se FCS složit z různých systémů, ale založených na tradici. Toto dovoluje zachovat čistotu techniky a rozšiřovat hranice libovolného systému.
.
Otázka:Můžete uvést příklad modifikace tradiční techniky?
RD:Dobrým příkladem je odzbrojení soupeře s nožem. Některé systémy dosud učí odzbrojení tak, že k tomu využívají některé části vlastního těla. Vycházejí ze starých technik, kde se předpokládá, že nosíte brnění a používáte dlouhý meč. Dnes ti, kdo praktikují boj s nožem, nosí tričko nebo běžné oblečení, tedy ne brnění. V první řadě se musí bránit před krátkou čepelí nože a ne před půlmetrovou. Právě proto hrozí nebezpečí zranění v případě odzbrojování nože vlastní částí těla, která není chráněna brněním.
.
Otázka:Bereme-li v úvahu, že sebeobrana a bojová umění jsou velmi všestranné, čemu je třeba věnovat nejvíce času a co více rozvíjet? V čem vidíte přednosti bojových umění a systémů sebeobrany?
RD:Pro mě jsou bojová umění jen technikami sebeobrany. Bojové umění je pro mě životní styl. Je to cvičení a disciplína. To vše se může využít v běžném životě a nejsou to jen rvačky. Nestavím se k svému umění jako k umění pouliční bitky, ale dívám se na bojové umění jako na způsob, který zachová tradice mojí vlasti. Vidím i možnosti potkávat zajímavé lidi a poznávat různé kultury. Proto si vážím bojového umění, protože to není jen otázka vlastní sebeobrany. Bojová umění jsou průvodci našeho života, to je jejich skutečné předurčení.
.
Otázka:Které základní koncepce patří do repertoáru technik FCS?
RD:Já se snažím oddělovat tradiční techniky od těch, které jsou potřeba v současném moderním světě. Některé koncepce /např. ekonomika energie a pohybu/ jsou universální a neměnné.
.
Otázka:Pokud považuji nůž za vaši nejoblíbenější zbraň, je tato důležitou součástí FCS?
RD:Nůž považuji za prodloužení mojí ruky. Vše co mohu provádět prázdnýma rukama, můžu dělat i s nožem, pokud trochu upravím techniku. Přitom se neztratí síla ani rychlost. Nůž dostává techniku neozbrojeného boje na novou úroveň. Mým oblíbeným nožem je kerambit, protože dovoluje mnohem více než jen bodat a řezat.
.
Otázka:Mohl byste vyjmenovat vaše nejoblíbenější techniky?
RD:Dávám přednost technikám, které se dělají plynule a bez přerušení. Líbí se mi, když jeden pohyb plynule přechází do druhého. Vkládám důvěru do každého z nich. Lehké je postavit proti jedné technice kontra techniku. Existuje mnoho kontra technik, jako protiklad proti jakékoli technice. Líbí se mi techniky, které umožňují snadné přemístění v závislosti na změněné situaci.
.
Otázka:Pokud byste měl velmi málo času na výcvik člověka pro přežití v situacích, kdy jde o otázku života a smrti, co byste ho naučil?
RD:Naučil bych ho ovládat nůž. Učil bych ho obraným i útočným technikám s nožem. Nůž je smrtonosný nástroj a proto je úzce spjat s otázkami života a smrti.
.
Otázka:Jak vidíte budoucnost FCS a jaké jsou vaše cíle rozvoje systému?
RD:FCS se rozvíjí rychleji, než jsem předpokládal. Chtěl bych, aby se systém rozšířil do celého světa. Chtěl bych dosáhnout toho, čeho Remi Presas dosáhnul při šíření Modern Arnisu. Chtěl bych zachovat vztahy vzájemného přátelství mezi těmi, kteří se FCS věnují po celém světě bez ohledu na politické a jiné názory.
.
Otázka: Jaké cvičení a formy tréninku se uplatňují v FCS?
RD:Využíváme mnoho tradičních cvičení /např. Hubud dril/. My jsme od základu změnili a modifikovali tradiční cvičení. Využíváme mnoho cvičení převzaté ze Sayoc Kali, jak v modifikované, tak originální podobě. Modern Arnis měl velký vliv na techniky s tyčí v FCS. Od Prof. Presase jsem převzal koncepci boje s tyčí v pravé, ale i levé ruce. Využívám také principy Sayoc Kali a Pekiti Tirsia Kali. Výměna rukou v průběhu boje je čistý princip FCS Kali, který patří do jeho technik a stylu.
.
Otázka:Kterými filosofickými principy se řídíte na tréninku a v životě?
RD:Věřím na tvrdý trénink, který musí být reálný a praktický. I když trvám na tvrdém tréninku, není mým úmyslem si přivodit újmu na zdraví. V životě se musíte umět přizpůsobit podmínkám. Myslím si, že bojové umění se také musí přizpůsobit silným stránkám člověka, ale také jeho hranicím. Není třeba dělat techniku za každou cenu, když vám z různých příčin nevyhovuje. Věřím na plynulý tok technik /flow/. Myslím si, že moje umění ztělesňuje tento princip toku a adaptaci na různé situace. V životě se soustředím na přátelství a hodnoty rodiny. To uplatňuji i v FCS Kali.
.
Otázka: Co symbolizuje emblém FCS?
RD:Emblém FCS symbolizuje spojení starého s novým. Kris /dýka s vlnitým ostřím/, který prochází skrz hranol, vyjadřuje toto spojení. Kris je symbol starých koncepcí, z kterých vychází systém. Hranol zobrazuje různorodost. Takže, když se v hranolu láme světlo, FCS přetváří systémy, které jsem studoval, do unikátního umění.
.
Otázka:Co má FCS společného s jinými uměními?
RD:FCS má velmi společného s jinými uměními. Filipínská bojová umění se vytvářely pod vlivem umění okupantů. Dělal jsem výzkumy a snažil se najít kořeny těchto technik. Objevil jsem čínský Wing Chun, indonéské systémy a také japonské bojové koncepty. To vše mělo vliv na filipínská bojová umění a tedy i na FCS.
.
Otázka: Myslíte si, že zkušenost s tradičními bojovými uměními, jako je například Karate, je užitečná?
RD:Samozřejmě. Dobré základy v tradičních bojových uměních pomáhají tomu, co děláme. Základy jsou univerzální. Na vysokém stupni vypadají systémy velmi podobně. Na elementární úrovni vycházejí všechny systémy ze stejných základních koncepcí.
.
Otázka:Myslíte si, že některé systémy až příliš akceptují výuku podle základních osnov?
RD:Ano, mnohé systémy je přeceňují. Myslím si, že je nutné rozlišovat termíny "bojové umění" a "staré umění" /tradiční/. Bojové umění je pro široký okruh lidí. Je to to, co učíte skupinu lidí nebo celou armádu. Normálně není možné naučit celou armádu bojovat na vysoké úrovni, protože oni potřebují jen základy. Kvantita převyšuje kvalitu. Oběti se očekávají a v podstatě jsou přijatelné. V tradičním umění soustředila rodina své úsilí na přípravu každého svého člena individuálně, protože bojové zkušenosti byly nutné k přežití. Je to dlouhý, pokračující proces na celý život, na rozdíl od výuky masy lidí. Studium starého umění je mnohem hlubší a vyžaduje více času.
.
Otázka:Co si myslíte o tom, že některé styly bojových umění nemohou adaptovat svojí výuku podle potřeby nové kultury?
RD:Mnohým bojovým uměním, včetně fma, je možné vyčítat právě toto. Mnozí se drží svého systému jako Bible. Nemyslím si, že zakladatelé těchto systému s tím počítali. Bruce Lee často hovořil:"Absorbuj jen to co je nutné". Všechny umění jsou dobré v kontextu jejich vytvoření. Lidé se snaží využívat bojová umění v situacích, na které nebyly určené. Nechápou, že bojová umění byla vytvořena pro konkrétní cíle, ale snaží se je využít v jiných oblastech. Nebudu přeci používat techniku Taekwondo proti noži nebo nůž proti meči - to by byla sebevražda. Různé situace si vyžadují použití různých umění. V boji zblízka bude účelné používat nůž, který ztratí svojí efektivnost na otevřeném prostranství v boji proti meči. Nikdy není potřeba techniky idealizovat. Je třeba je znát a vybrat je pro konkrétní situaci.
.
Otázka: Kdo je podle vás vhodný pro napodobování a je autoritou
v bojových uměních?
RD:Mě, jako mnoho jiných, inspiroval Bruce Lee, jeho umění bylo dokonalé! V oblasti bojových umění je to Dan Inosanto, který je pro mě absolutní autoritou. Nadchl mnoho lidí a vytvořil jim možnosti pro studium různých bojových umění. Z osobního hlediska je to Prof. Remy Presas. On mě vzal pod svoje křídla a naučil mě nejen umění, ale i jak být instruktorem a lídrem. Bjin Lateef Mateen mi dal základy a rodina Sayoc mě přivedla na vysokou úroveň ovládání zbraní s ostřím.

Přeložil a upravil Tomáš Severa