Modern Arnis Czech - noví instruktoři

30. března 2011 v 23:40 |  Článek
MODERN ARNIS
ZKOUŠKY - LAKAN ISA - 1.DAN
26.3.2011

V březnu 2011 proběhly v Dortmundu, pro nás historické, zkoušky na titul Lakan Isa /1.dan/ Modern Arnis. Historické proto, protože se jednalo o první studenty vychované pod vedením českého instruktora, kteří byli přezkušováni na tak vysoký stupeň. Modern Arnis se v ČR oficiálně cvičí od r.2005 a tito účastníci zkoušek začali cvičit během druhé poloviny r.2006. Každý kdo se chce zúčastnit této zkoušky musí znát celý program MA-DAV od bílého až po černý pásek a žádný nedostane zadarmo. Nakonec se to podařilo 4 studentům klubu Tilius Praha pod vedením Tomáše Severy.
Hned po zkouškách na 3. a 5.dan následovaly více než dvě hodiny technického maratónu 14 adeptů na 1.dan /černý pás/. V obrovské tělocvičně seděl zástupce ČR s dalším německým instruktorem jako přísedící a vedle nich seděla zkušební komise v tomto složení:
GM Cristino Vasques /10.dan/ - Filipíny
GM Dieter Knuttel /8.dan/
SM Hans Karrer /7.dan/
SM Jorgen Gydesen /7.dan/
Carsten Hemminger /5.dan/
Sven Barchfeld /4.dan/
Zkouška začala prvním bodem - Sinawali /drily s dvěmi tyčemi/. Následovalo dalších 32 bodů, které se procvičovaly v různě dlouhém čase vzhledem k důležitosti.Jen pro představu z těch 32 bodů je více než 13 drilů a každý bod má také několik úrovní s různým počtem technik. Jsou zde zahrnuty:
Boj s 2 tyčemi /boj,Sinawali drily/
Boj s 1 tyčí
Boj s nožem
Sebeobrana proti noži
Boj s krátkým mečem nebo mačetou /všechny styly KA/
Boj se dvěma meči
Boj s mečem a nožem /espada y daga/
Stínový boj
Neozbrojený boj
Reálné napadení tyčí a nožem
Sebeobrana
Nervové body
Více než 80pr technik se předvádí rychlostně nebo rychlostně - vytrvalostně což během dvou hodin předvádění klade vysoké nároky na fyzičku. Studium takového množství technik je možné jen díky konceptu fma, kde je možné převádět jednotlivé principy na různé způsoby boje. Ten kdo zná MA ví,že většina drilů není žádné nacvičené divadélko, ale že je nutné mít vycvičené schopnosti reagovat na jakýkoli útok z libovolných úhlů. Pokud nemáte vycvičené smysly na podvědomé úrovni velmi rychle se odhalí vaše neschopnost. Naši studenti nejen obstáli, ale také zanechali velmi dobrý dojem a uznání zahraničních mistrů. Jejich tvrdost,rychlost a technická přesnost ukázala českou školu v dobrém světle.
Kromě certifikátu DAV /Deutscher Arnis Verband/ získali také certifikát filipínské org. IMAFP /International Modern Arnis Federation Philippines/. Jejich znalosti MA jsou tak uznané po celém světě.Dole z leva do prava:

Lakan Isa Petr Tomášek - 1.dan DAV/IMAFP
Lakan Isa Jan Zajíček - 1.dan DAV/IMAFP
Lakan Isa František Zajíček - 1.dan DAV/IMAFP
Lakan Isa Martin Kodaj - 1.dan DAV/IMAFP
Modern Arnis se v ČR oficiálně vyučuje od r.2005. Teprve v polovině r.2006 se v klubu Tigerteam začala formovat první stabilní skupina, která z větší části cvičí až do současné doby již pod značkou Tilius. V r.2011 má klub Tilius 5x 1.dan a 3 další studenti se na něj připravují. Celkově je v ČR již 6x 1.dan a 4x 1.st.