Soustředění FCS KALI CZECH 2011

4. července 2011 v 2:45 | severin@centrum.cz |  zed
ČERVENÁ ŘEČICE
25.6. - 2.7.2011


Již po páté se stal zámek v Červené Řečici místem, kde se každoročně setkávají nadšenci filipínských bojových umění Kali - Arnis - Escrima. Pravidelným účastníkům sice přibývají šedivé vlasy, ale na rozdíl od zámku, který rychlým tempem chátrá, oni se udržují stále v dobré kondici. Věkový průměr, který se v posledních letech pohyboval mezi 15 - 50 lety jen dokazuje, že fma je vhodné naprosto pro každého a při cvičení se nikdo nemusí cítit hendikepovaný. Bylo potěšující, že roste zájem lidí i z jiných měst než je Praha např. Plzeň, Příbram, České Budějovice, Ledeč n. Sázavou, Brno, Prostějov, Frýdek Místek, Bratislava a jeden dokonce až z Portugalska.
Soustředění organizovali instruktoři Tilius Praha Tomáš Severa a Jan Zajíček. Ubytování bylo již tradičně v ubytovně u Pípalů, kde jsme spokojeni především s jídlem, které přesahuje kvality běžných rekreačních zařízení. Tréninky probíhaly na nádvoří zámku Červená Řečice a také na místním fotbalovém hřišti. Počasí a kvalita místního koupání nahrávala spíše cvičení a tak se podařilo dodržet předepsaný rozvrh téměř na 100 procent. Celkem se odcvičilo kolem 43h včetně večerních konzultací. O rozptýlení se postaraly dvě překvapivé návštěvy. Nejdříve nás v úterý navštívili z redakce MF Dnes - Vysočina a napsali o nás článek. Ve středu se objevila TV NOVA a natočila s námi reportáž do celonárodních zpráv v 17h.
Sestavení plánu technik bylo pro tuto akci asi největší výzvou. Bylo nutné přihlédnout k mnoha faktorům, jako je technická a věková skladba účastníků nebo fakt, že většina je nebo bude instruktorem ve svém klubu. Velký vliv měly také úspěšně složené zkoušky /březen 2011/ na mistrovské stupně Modern Arnis, které byly fyzicky, ale především technicky velmi náročné. V neposlední řadě jsem chtěl také představit nově rozvíjející se systém FCS Kali, který se stává populárním v okolních zemích. Bylo nutné vytvořit takový systém, aby neobsahoval mnoho drilů a technik a přitom byl fyzicky zvládnutelný. Mohli jej cvičit všichni bez ohledu na technickou úroveň, a přesto byl přínosem i pro ty nejpokročilejší. Většinou jen trenéři mají osobní zkušenost kolik práce stojí za kvalitním systémem, který je jednoduchý a logický. Jestli se to povedlo, musí posoudit sami studenti, ale pravdou je, že spolu mohli cvičit začátečníci i pokročilí aniž by je to významně omezovalo. S pomocí dvou drilů a několika principů zvládli základy boje s tyčí, kerambitem, neozbrojeného boje a sebeobranu proti noži.
Před dvěma lety jsme se soustředili na přenositelné koncepty na dlouhou vzdálenost Largo Mano. V letošním roce jsem se rozhodl pro boj na blízkou vzdálenost, který patří k tomu nejtěžšímu a nejrozsáhlejšímu v oblasti fma. Začali jsme základy systému Punio Mano s tyčí /FCS/ nebo také tzv. trapping s tyčí /DAV/. Stejné pohyby byly aplikovány i v ostatních hodinách s jinými zbraněmi i beze zbraně. Vše bylo důkladně vysvětleno, aby každý získal vhled do technického repertoáru fma a mohl se snadněji adaptovat na jakýkoli útok. Kdybychom rozepsali všechny techniky na různé způsoby boje, vydalo by to na několik stran A4, a přesto nebylo člověka, který by měl na konci soustředění problém s vybavením si a procvičováním všech probraných technik.
TYČ
Základní pohyby s tyčí /Karanza/ na blízkou vzdálenost s důrazem na boxerské techniky kombinované s údery obou konců tyče. Jednoduché blokování velmi typické pro FCS Kali s následnými boxerskými vstupy. Trapping, obcházení bloků útočníka a způsoby zasahování. Základní techniky vstupů do hodů a škrcení. Procvičování v jednokrokovém sparingu /4w/, drilování technik v Hubud, aplikace Hubud do Tapi Tapi a následné procvičování znovu ve sparingu.
MANO MANO /neozbrojený, blesku rychlý trapping/
Stejné bloky, vstupy a trapping jako s tyčí. Základní strhy, hody a páčení. Procvičování v Hubud drilu.
PANANTUKAN
Základní boxerské techniky, pohyb a blokování typický pro Panantukan. Čtyři způsoby vstupů a variace. Kombinace s Mano Mano. Procvičování v sparingovém drilu /W1/.


KERAMBIT
Základní boxerské techniky, trojúhelníkové vzory a prodloužené zásahy. Blokování a trapping stejný jako s tyčí nebo Mano Mano. Vstupy jako u Panantukanu a kombinace řezů. Procvičování v Hubud drilu.
SEBEOBRANA PROTI NOŽI
Hubud a Tapping dril. Obrana proti více útokům /šicí stroj/. Vysvětlení použití technik z drilů a aplikováno do jednokrokového sparingu. Reactive knife defence systém /RKDS/ - reakční drily a vytváření modelových situací.


MODERN ARNIS
Ve večerních hodinách několik lidí projevilo zájem o studium zkouškového programu Modern Arnis na 3.st a 1.dan.
První reakce byly pozitivní hlavně směrem k zjednodušení a univerzálnosti technik. Během necelých 40h se studenti naučili systém, který jim dává mnoho odpovědí na různé způsoby napadení a mohou jej předávat dále bez dalšího složitého studia a návštěv mnoha seminářů.
Bylo také zdůrazněno, že získané techniky je potřeba testovat i ve sparingu a přidávat jak na rychlosti, tak i síle a tvrdosti. Největší akci r. 2011 máme za sebou a zatímco budeme procvičovat získané znalosti už se budeme pomalu rozkoukávat čím by mohla být zajímavá ta další.
.
TOMÁŠ SEVERA
/zástupce FCS Kali & Modern Arnis v ČR/