KALI - ARNIS - ESCRIMA : bojové vzdálenosti

31. října 2011 v 14:59 | severin@centrum.cz |  Článek
Ve zbraňových fma systémech Kali/Arnis/Escrima se v boji obvykle používají tři základní vzdálenosti :
DLOUHÁ - Largo, Largo Largo, Largo Mano atd.
STŘEDNÍ - Medio
BLÍZKÁ - Corto, Punio Mano atd.
Přestože jsou vzdálenosti takto rozděleny a technický repertoár je jim přizpůsoben, neexistuje mezi nimi faktická hranice a bojovník se nejen plynule přesouvá, ale také přizpůsobuje dané techniky vůči situaci. Ve většině stylů Kali/Arnis/Escrima se teoreticky vyučuje boj na všechny vzdálenosti, ale prakticky je boj v některých vzdálenostech dominantní. Zvláště boj na blízkou vzdálenost Corto patří mezi nejoblíbenější. Některé staré styly mohou být zaměřeny pouze na jednu vzdálenost. Toto rozdělení lze aplikovat na různé zbraně i neozbrojený boj.
LARGO
Obránce si drží odstup od soupeře a zasahuje svou zbraní jeho útočící ruku. Boj na dlouhou vzdálenost používá různé strategie. Ta první může být velmi ofenzivní, kdy po prvním zásahu ruky soupeře přecházíme blíže a rozbíjíme útok. Ta druhá je opatrnější. Obránce se omezuje na jednotlivé protiútoky a neustále manévruje z dosahu zbraně. Zde platí heslo "zasáhnout, ale nebýt zasažen". Třetí strategie může být určena pro práci ve dvojici, kdy obránce strhne pozornost útočníka na sebe a jeho kolega se může přiblížit z jiného úhlu. Dlouhá vzdálenost vyžaduje dokonalé zvládnutí práce nohou /footwork/ v kombinaci s libovolnými útoky. Obránce se musí umět bleskově přemísťovat, uhýbat z dráhy útoku a stavět se do výhodnější stabilní pozice. Nejčastěji se chodí přímo dozadu nebo diagonálně dozadu po vzoru "A". Úspěšně se aplikují i kroky do strany sidestep nebo po vzoru "L", které mohou být doplněny i různými překroky nebo kruhovým pootočením. Také lze jít dopředu po vzoru "V" více do strany, ale vyžaduje to pokročilejší vnímání vzdálenosti. Používat lze jakékoli zbraně, ale výhoda je na straně těch delších a těžších, kde je potřeba pohyb celé ruky včetně ramene. Styl Largo patří mezi technicky nejjednodušší, ale také nejefektivnější způsob boje se zbraněmi. Rychlé přesuny, pohyb celého těla a rychlé útočné kombinace vyžadují trénink s větším důrazem na aerobní zónu. Je tedy vhodný i sportovní trénink s možnými soutěžemi. Bohužel i přes efektivitu, jednoduchost a populární spalování tuků, nepatří Largo k těm preferovanějším v nácviku boje nebo sebeobrany ve fma.
MEDIO
Obránce zkracuje vzdálenost k soupeři, aby zmírnil účinnost útočící zbraně, a následně jí blokuje a kontroluje během protiútoků na tělo nebo ruku útočníka. Původní technika zahrnuje i úder do ruky soupeře a následné kontrolování zbraně. Střední vzdálenost je velmi typická pro Modern Arnis nebo Doce Pares Escrima a další styly Arnis/Escrima. Zaznamenal jsem některé původní styly, kde se na tuto vzdálenost bojovalo s mačetou, ale dnes se dá říci, že se techniky omezily pouze na tyč. Na rozdíl od Largo jsou zde mnohem jednodušší kroky směrem přímo dopředu nebo po vzoru úzkého "V". Prioritní je schopnost reflexivního a účinného blokování s možným zachycením zbraně a její následnou kontrolou. Kromě kombinovaných útoků tyčí se velmi rozvinuly způsoby odzbrojení soupeře nebo páčení. Techniky Medio jsou velmi jednoduché na naučení, a proto se s nimi seznamují začátečníci v mnoha komerčně úspěšných organizacích nebo jiných např. japonských systémech sebeobrany. Kontrola zbraně patřila kdysi k strategickým výhodám, které pomohly vyhrávat osobní souboje, ale je třeba se na to dívat v celém kontextu tehdejšího brutálního tréninku. Dnešní student s praxí kolem 150h/rok zaznamená opticky velmi rychlý pokrok, ale schopnost opravdového použití je přinejmenším diskutabilní. V Tilius MA&Kali preferujeme výuku těchto technik, jako strategickou výhodu pro pokročilé studenty, kteří zvládnou základy Largo a tvrdší nácvik blokovacích technik bez možného zranění.
CORTO
Obránce zkracuje vzdálenost k soupeři na délku natažené ruky nebo ještě menší. Zasahuje útočící ruku nebo přímo tělo, může blokovat a kontrolovat ozbrojenou i nezbrojenou ruku. Boj na blízkou vzdálenost patří mezi nejpopulárnější a nejrozšířenější v oblasti KALI/ARNIS/ESCRIMA. Systémy, které vycházejí především z klasických stylů s řeznými zbraněmi, jsou až božsky jednoduché a zaměřené na brutální kombajn zasahující vše co je podstatné na těle soupeře. Oproti tomu je dnes většina, která preferuje tyč a rozvíjí přednosti nebo obranu proti nástrahám, které souvisí s touto vzdáleností. S jistotou mohu říct, že boj na Corto je v současnosti nejtěžší a technicky nejobsáhlejší v oblasti fma. Když si prohlédnete programy stylů Escrima/Arnis najdete tam obrovské množství technik právě na Corto a některé se na něj přímo specializují /např. Balintawak/. Rozkvět těchto technik jsem již v minulosti demonstroval na MMA. Při zápasech používali borci převážně kopací a úderové techniky dokud se nezačali prosazovat páni se zkušeností ze zápasu, judo nebo brazilského jiujitsu. Ve fma je to stejné, pokud cvičíte kvalitně, můžete velmi rychle přesunout boj z Largo/Medio na Corto a tam zúročit své přednosti. Obránce může na blízko snadněji kontrolovat soupeře a používat i neozbrojenou ruku "live hand". Tím, že dosáhnete na svého soupeře, můžete používat úderové a kopací techniky, páky, zamykání, porazy, podmety, strhy, škrcení, držení, kousání, odzbrojení, blokování, vyvádění z rovnováhy atd. V případě Espada y Daga /meč a nůž/ může druhá ruka "live hand" úspěšně používat nůž nebo vytáhne skrytou zbraň. Na druhou stranu vám hrozí více nebezpečí. Vaše technická úroveň musí být velmi vysoká, abyste neudělali chybu při přechodu z Largo do Corto. V opačném případě vás ten druhý rozstřílí velmi tvrdými údery od základní čáry /tenis/. Útočník může také použít druhou ruku a může vás tak překvapit nebo přehrát na vašem Corto hřišti. Pokud bude větší a odolnější nebo s většími znalostmi zápasu než vy, může se vaše výhoda snadno přeměnit na pěkný průšvih. Poctivý trénink vyžaduje rozvoj reflexů a hlavně rychlosti, která velmi rychle vyčerpá vaše energetické zásoby. Proto se cvičí často velmi vlažně se zaměřením na techniku, která se neustále nabaluje s dalším obdrženým páskem. Boj na blízkou vzdálenost je především o rychlé likvidaci nebo o neustálém tlaku vyvíjeném na soupeře tak, abyste byli neustále o krok napřed. Snaha být o krok napřed před stejně technicky vybaveným protihráčem zapříčinila i obrovský vývoj pokročilých technik a kontra technik. Corto tedy vyžaduje mnohem větší znalosti než Largo/Medio a pokud k tomu přidáte komerční výzkum nebo fma skombinujete s technikami jiných stylů /např. JiuJistu, Kyusho, Kempo, BJJ atd./, tak máte co cvičit/prodávat do konce života. Corto je prostor, kde se od sebe vzdalují různé styly a organizace Kali/Arnis/Escrima.
Popis těchto vzdáleností je zjednodušený a nelze se zde rozepisovat o konkrétních odlišnostech, výhodách nebo technikách určitých stylů. Chci vás seznámit s obecnými informacemi, které vám pomohou se snadněji orientovat v tréninku KALI/ARNIS/ESCRIMA.