Soustředění TFC 2012

9. července 2012 v 20:21 | severin@centrum.cz |  zed


V pořadí již šesté soustředění našeho klubu prodělalo oproti minulosti hned několik změn. Přesunuli jsme soustředění do Libčic N.Vlt, poprvé jsme oficiálně cvičili podle programu TFC a představili další systémy z nabídky Tilius o.s.. Dvacítka účastníků přijela z celé ČR /Praha, Příbram, Brno, Ostrava, Frýdek Místek, Liberec a České Budějovice/. Cvičilo se v areálu koupaliště, kde bylo k dispozici ubytování, restaurace, několik hřišť, park a samozřejmě bazény, které jsme v tropických vedrech hojně využívali. Vše bylo od sebe vzdáleno maximálně 20m, takže úspora času při přesunech byla vítaná. Díky občasným dešťům, které jen malinko narušily trénink, jsme většinu času měli koupaliště jen pro sebe.
Hned na úvod byly oficiálně předány certifikáty novým instruktorům TFC Honzovi Zajíčkovi a Petru Tomáškovi,kteří zvládli celý zkouškový systém a během roku předvedli i schopnost předávat své znalosti dalším studentům. Potom už začal samotný trénink podle rozvrhu, který každý obdržel už při rezervaci. Byly vytvořeny dvě skupiny. Většina bojovníků cvičila TFC a v druhé skupině probíhala příprava instruktorů na mistrovské zkoušky v Modern Arnis DAV.
Výuka TFC probíhala několikrát denně a zahrnovala boj s tyčí, sebeobranu a boj s nožem, neozbrojený boj Panantukan, základy Sinawali /2 tyče/ a teoretické přednášky TFC. Řídíme se heslem "méně je více" a tak se bojovníci nejdříve seznamovali s jednoduchými principy na dlouhou /Largo/ a blízkou /Corto/ vzdálenost, které další dny procvičovali a zlepšovali své schopnosti. Oproti předchozím rokům byl kladen větší důraz na kontaktní nácvik za použití ochranných pomůcek a zlepšování pohybu a práce nohou. Tento způsob byl nejen funkčnější, ale také atraktivnější a snadněji zvládnutelný pro začátečníky. Obzvláště dívky zdatně čelily svým mohutnějším kolegům.
Pravidlo TFC je maximální kompatibilita principů přenášených na různé způsoby boje a tak se stejné techniky procvičovaly s tyčemi, s nožem i beze zbraně. S postupným úbytkem nových technik přibývalo různých variant nácviku a tím i fyzická náročnost. Nejen rychlé přesuny, sparingový dril, ale také boj proti více útočníkům dal pěkně zabrat. Vzhledem k panujícím vedrům byly tréninky malinko zkracovány, ale o to intenzivnější bylo cvičení. Přesto fyzická zátěž nebyla to nejdůležitější a šlo o to si cvičení hlavně užít, pobavit se a získat materiál pro další studium.

V sobotu se po krásném dopoledni zatáhlo nebe a padaly provazy vody, přesto to nikomu nevadilo. Výuky se ujal instruktor ESP a ředitel Tilius o.s. Vít Skalník, který nám v restauraci provedl přednášku na téma teleskopický obušek, sebeobrana a právo a prevence proti kriminalitě. Když se nebe rozjasnilo, došlo i na praktickou ukázku a všichni si vyzkoušeli několik funkčních technik, které jsou obsaženy i v TFC. Cílem přednášky bylo poukázat především na rozdíl v přístupu výuky a taktiky v bojových uměních, reálné nebo profesní sebeobraně.

Během prvních dní jsme byli příjemně překvapeni kvalitou cvičení všech účastníků a hlavně snahou. Protože máme možnost sledovat vývoj většiny z nich, nakonec jsme neplánovaně zorganizovali s Honzou Zajíčkem zkoušky TFC. Na závěr jsme předali dva certifikáty Level 1 a dva na Level 2. Bylo příjemné sledovat rostoucí kvalitu nováčků v TFC.
Závěr soustředění patřil opět Víťovi Skalníkovi, který sebou přivezl ochranný oblek tzv. "Redman". Všichni tak měli možnost malinko okusit, jak probíhá nácvik reálné sebeobrany s teleskopem a testování na modelové situaci. Každý tak prošel nejdříve fyzickou zátěží a poté čelil napadení Redmanem /Honza Zajíček má zkušenosti z akcí reálné sebeobrany Tilius o.s./. Následně Víťa rozebral chyby, kterých se účastníci dopouštěli, a dal doporučení, jakým způsobem je odstranit. Vezmeme-li v úvahu, že pro některé začátečníky to bylo něco úplně nového, tak útok ustáli všichni. Některým pokročilým ta mozková chemie chyběla natolik, že si to ještě jednou zopakovali.
Střídání tréninků s teoretickými přednáškami, pobytem v bazénu či restauraci, vyplnilo každou volnou chvilku a těch pět dní uteklo jako voda. Sešla se skvělá parta lidí a to je vždy pro takovou akci důležité.Všichni zvládli cvičení ve zdraví a někteří dříve narození konstatovali, že jim filipínská bojová umění prospívají. Ukázali jsme, že cvičení bojového umění může být zábavné, ale také funkční v boji.

Tomáš Severa