Modern Arnis - Best of the west 2012

1. října 2012 v 22:43 |  zed
Na konci září 2012 odjela tříčlenná česká výprava na soustředění Modern Arnis pod názvem "Best of the west". Tuto akci pořádala německá DAV, jako vzpomínku na zakladatele Modern Arnis Prof. R.A.Presase, který zemřel v r.2001. Pětice profesorových studentů zde nejen vzpomínala, ale také vyučovala techniky, které jim byly v období 1980-2000 předávány. Návštěvnost překonala naše očekávání a ukázala, jak velký je v zahraničí zájem o filipínský boj.

Datu Dieter Knuttel /8.dan MA-DAV/
Od 7 let cvičil Judo, Karate, Bo Jutsu a různé styly Kungfu. Od r.1978 cvičil Combat Arnis u Jackson Cui Brocka z USA. a poté u Ernesta a Roberto Presase.Vyhrál také několik turnajů ve full contact Arnis.V roce 1983 odjel na několik měsíců na Filipíny,kde cvičil s různými mistry /např.Ernesto Presas, Momoy Canete, RodelDagooc, Freddie Alfaro a další/. Od r. 1984 učí Modern Arnis a jeho klub KSC Manila se stal největším klubem fma v Německu.V roce 1988 graduoval na sportovní škole prací na téma MA.V roce 1985 je jedním ze zakladatelů DAV,která má za úkol šířit MA a dodnes je jejím hlavním instruktorem. Od R.A.Presase obdržel 6.dan MA a titul Datu.

Datu Tim Hartman /9.dan MA-Kombatan/
S Modern Arnis začal jako náctiletý a poté co obdržel od R.A.P. svůj hnědý pás, stal se jeho osobním studentem a asistentem na různých seminářích a ukázkách. Pomáhal také s administrativou a zakládal organizaci IMAF /International Modern Arnis Federation/. Působil jako trenér a promotér v turnajích plno kontaktního boje. Sám se jich účastnil a stal se šampiónem. Kromě MA studoval i další styly. V r.2000 obdržel 6.dan MA a titul Datu.Dnes je prezidentem a hlavním technickým ředitelem WMAA /World Modern Arnis Alliance/.

Prof. Dan Anderson /8.dan MA-MA-80/
V roce 1966 začínal s Karate /Kongsu,Shotokan/.V roce 1977 pojmenoval svůj styl "American free style karate",který se stal jedním z prvních stylů amerického Karate.Stal se mnohonásobným národním šampiónem.V roce 1980 začal cvičit pod vedením R.A.Presase od kterého obdržel 6.dan MA.Právě toto období nejvíce ovlivnilo jeho styl MA-80.

Chuck Gaus /MA- Mistr Tapi Tapi/
Od sedmi let cvičil Judo, různé druhy Jujitsu a TaeKwonDo. V r.1991 poprvé potkal R.A.P. a to změnilo jeho život.V r.2001 obdržel titul Mistr Tapi Tapi /MA/. Chuck byl také policejním instruktorem profesní sebeobrany.

Brian Zawilinski /MA- Mistr Tapi Tapi/
Osobní student R.A.P. od r.1982 až do jeho smrti /2001/. Jeden z mála obdržel titul Mistr Tapi Tapi /MA/. Je také držitele 4.dan Karate Kempo a studoval další styly např.Jujitsu, Tai Chi, Bagua a další.
Akce začala v pátek v 9h ráno zkouškovým blokem. 35 testovaných nastoupilo v různých částech tělocvičny podle technického stupně /1. -5dan/. Zkušební komise se skládala z německých mistrů DAV /5. -8.dan/ a americké návštěvy, která měla možnost sledovat všechny cvičící. Česká výprava měla dva testované na 1. dan /Vít Skalník a Slavo Jelen/ a jednoho na 2. dan /Tomáš Severa/. Obsáhlý program se probíral bod po bodu více než 2h30 a byl velmi technicky i fyzicky náročný. Kromě ovládání různých zbraní byla testována i sebeobrana nebo boj proti více útočníkům, který rychle bral i tu poslední energii, která v nás zůstávala. Potom se komise odebrala do ústraní, kde brala postupně průkazky každého jednotlivce a probírala jeho kvalitu. Následoval nástup a oznámení těch, kteří prošli. Naše skupina byla úspěšná a dokonce jsme dostali pochvalu za kvalitní Arnis, který jsme předvedli.
Po přestávce na oběd se sešlo kolem 160 arnisadorů /z toho polovina s mistrovskými stupni/, aby nejdříve přihlíželi oficiálnímu předání certifikátů a poté se rozdělili na dvě skupiny, které měly možnost cvičit s jiným mistrem. Každá výuka začala i končila nějakým příběhem z "profesorova" tréninku a vybrané techniky měli co nejvíce navodit atmosféru z dob, kdy ještě GM R.A.Presas žil. Ve 21h byl oznámen konec a všichni spěchali na objednanou večeři a následnou párty.
V sobotu se cvičilo od 9h-20h s přestávkou na oběd. Počet účastníků přesáhl tentokrát 200 a byli rozděleni na skupinu barevných pásků a mistrovskou skupinu. Naše trojice cvičila v té mistrovské, která vyžadovala pokročilejší schopnosti. Večer následovala další párty, kde si američtí mistři brali postupně mikrofon a vyprávěli příběhy z doby svého studia MA a opět nám pomohli pochopit v jaké atmosféře se MA šířilo a jak charizmatický R.A.Presas byl. Na závěr obdržel Dieter Knuttel oficiální cenu za vstup do síně slávy Modern Arnis a tím se nesmazatelně zapsal do jeho historie. Celá akce končila v neděli kolem 15h společným tréninkem všech zúčastněných mistrů.
Celkem bylo odučeno 27 bloků a je velmi těžké popsat celý jejich obsah. Některé byly určené pouze pro instruktory, jiné byly společné a došlo i na demo ukázku. Probíraly se techniky neozbrojeného boje, boje s nožem a především boj s tyčí. Každý mistr věnoval hodinu svému umění a zbytek se snažil vysvětlovat principy originálního MA a způsob, jakým jej Profesor předával v různých časových obdobích. Nejdelší historii měly klasické techniky přenesené z řezných zbraní jako Banda y Banda, Rompida, Figura 8 a Abanico double action, od kterých se přešlo do výuky tzv. counter to counter drilu. Jde především o zasahování soupeře, klamavé údery a používání "live hand" /neozbrojené ruky k úderům a kontrole soupeře/. Asi největší prostor dostal dril na blízkou vzdálenost Tapi Tapi, který patřil k hlavní výuce MA v posledních letech profesorova života. Každý mistr předvedl svůj pohled na tento dril a vysvětloval jednotlivé principy a především hru s variacemi, aby byly všechny techniky prováděny plynule /tzv. "flow"/. Není tajemstvím, že poslední varianta profesorova MA, obsahovala především hodně pastí, zámků, páčení a hodů /Presas trapping/. Toto Tapi Tapi je dodnes základem MA v USA a tito mistři v tom dosahují opravdu vysoké úrovně.

Tento seminář nám pomohl pochopit co přesně znamená Modern Arnis a kam by se ubíral pokud by nedošlo k zakladatelově smrti.Měli jsme možnost si vyzkoušet americké pojetí, které jsme znali většinou z videa a z ukázek R.A.Presase mladšího. Díky DAV, které spolupracuje s filipínskou IMAFP máme možnost studovat fma více do hloubky a díky těmto seminářům si doplňovat prázdná místa v jeho dějinách.
Tomáš Severa
/reprezentant MA Czech/