FCS Kali Camp Slovakia 2013

9. dubna 2013 v 14:11 | severin@centrum.cz |  zed
4.-8.4.2013 - Bratislava
Každoroční seminář FCS Kali s Tuhonem Ray Dionaldem se tentokrát přesunul z Trenčína do Bratislavy, kde momentálně existuje hlavní členská základna FCS Slovakia. Akci lze označit právem za mezinárodní, protože polovina účastníků přijela z mnoha států Evropy /Česko,Německo,Rakousko,Maďarsko,Ukrajina,Rumunsko a Španělsko. Výuka byla rozdělena na stick day a knife day. V sobotu předvedl Tuhon jakýsi souhrn technik Punio Mano počínaje základy blokování a vstupů s tyčí, dril, trapping, sumbrada, páčení a strhy na zem /Dumog/. V neděli dopoledne jsme cvičili Tapping dril s nožem, který Ray postupně obohatil o principy Punio Mano nebo různé triky sloužící k obcházení obrany soupeře. Odpoledne Ray představil koncept sebeobrany proti noži, který byl určen pro prostředí věznic v USA, kde dochází k častým a brutálním útokům na personál a to typickým způsobem rychle po sobě jdoucích zásahů známých pod přezdívkou "šicí stroj". Pro oba dny byl velmi důležitý rozvoj plynulosti při přechodech mezi technikami tzv. "FLOW" Pro pravidelné účastníky evropských seminářů znamenal tento víkend spíše opakování, ale pro nás bylo stejně důležité i využití času mimo hlavní hodiny. FCS Kali se neustále mění a roste, jako nějaký živý organismus, který se přizpůsobuje momentálním podmínkám. Díky Tuhonovi a instruktorům FCS jsme měli možnost probrat aktuální změny v technikách nebo nové trendy ve cvičení jako např. fitness program, který Ray předvedl v Rakousku. Díky tomu můžeme v ČR udržovat cvičení FCS Kali aktuální a postupně se přibližovat ke špičce v zahraničí. Preference jednotlivých klubů nebo států v oblasti programů nebo sportu FCS se mírně odlišují a proto je velmi přínosná výměna informací mezi instruktory a zhodnocení jejich zkušeností tam, kam oblast našeho zájmu zatím nesahá /např.Blade Sport/. Velmi populární byly také debaty ohledně nožířství, protože se zde sešlo hodně opravdových fandů tohoto odvětví. Vzhledem k mé časové vytíženosti jsem s požehnáním Tuhona nabídl titul reprezentanta FCS Czech Radku Mačákovi z TCC Praha a ten to přijal. Věřím, že spolehlivě naváže na vykonanou práci a posune organizaci a propagaci FCS Czech zas o krok dále.

Soukromá výuka 5. a 8.4.
Kromě semináře probíhala dvoudenní soukromá výuka, která byla určena především pro členy FCS Kali. Cvičilo se v tělocvičně thajského boxu Petera Rybára, kterému chci poděkovat i za naše ubytování a vřelé přijetí. V pátek jsme nejdříve zopakovali neozbrojený dril Mano Mano Template, z kterého Ray plynule přešel do technik Silatu. Obzvláště náročné byly techniky na zemi, kde se různě škrtilo,páčilo,přehazovalo a lámalo. V pondělí jsme navázali na sobotní páky s tyčí a obohatili je o kontratechniky ve stylu Dumog nebo Silat s ukončením na zemi. Na závěr přišla naše velmi oblíbená disciplína Panantukan, kde Ray vysvětloval nejen Gunting, ale především generování rychlosti a výbušnosti. Každý se snažil provést 4-8 technik za sekundu /podle úrovně studentů/s využitím blokování, krytí, guntingu a dalších úderů na citlivá místa jako jsou játra nebo ledviny atd. Při vysvětlování, jak atakovat některé body na těle, používal Ray dva základní pojmy Hilot /filipínský druh masáže/ a Kyusho /čínské umění s nervovými body/.

Zkoušky 5.-6.4.2013
Zástupci tří hlavních klubů FCS v ČR - z leva Dan Stružka /Comitatus Plzeň/, Tomáš Severa /TFC Praha/ a Radek Mačák /TCC Praha/ se zúčastnili nejvyšší zkoušky na Level 5 FCS. Ta probíhá tím způsobem, že jsou všichni zúčastnění testováni od nejnižšího levelu až po ten nejvyšší s tím, že ti kdo odcvičili odstupují a cvičí se od začátku další level. V pátek po soukromých hodinách jsme předvedli Level 1-2 a v sobotu po semináři Level 3 a 5. Kromě Raye Dionalda byli v porotě také instruktor Martin Medvec /FCS Slovensko/ a instruktor Rene Zeller /FCS Germany/, který především dohlížel nejen na předvedení všech předepsaných bodů zkoušek, ale také něco navíc. Museli jsme prokázat teoretickou i praktickou znalost téměř celého zkouškového programu FCS během více než 3h. Vzhledem k tomu, že byla zkouška rozdělena do dvou dnů a vždy jí předcházelo 5-6h cvičení na semináři, bylo potřeba i vysoké fyzické a psychické odolnosti. Potvrdil se nám tak trend zvyšování požadavků pro zájemce o zkoušky, který se rok od roku zvyšuje. Všichni tři jsme obstáli.

Česká Republika se zařadila mezi země, které mají nejen zastoupení FCS Kali, ale především pokročilé studenty a učitele, kteří se starají o tu nejvyšší kvalitu a aktuálnost informací. Zkouškový program je pouze začátek hlubšího studia FCS, jeho subsystémů a především sebevzdělávání v trenérské a instruktorské oblasti. Jsme rádi,že tvoříme část jakési rodiny, která spolu komunikuje a pomáhá si na přátelské úrovni. Celý seminář připomínal spíše setkání přátel, které spojují podobné věci a pro řevnivost nebo politiku zde nebylo místo. Odvezli jsme si spoustu nových nápadů a teď nastal čas je realizovat. Ještě jednou díky Ray Dionaldovi, Martinu Medvecovi, Peteru Rybárovi a všem kdo se podíleli na organizaci akce nebo na naší dobré náladě.
Tomáš Severa