Filipínská bojová umění v moderním světě

17. září 2019 v 19:06 | severin@centrum.cz |  Článek


Old school
Zkuste si představit ostrov na Filipínách, vedro, vlhký vzduch, bahno, občas hurikán, obtížný jedovatý hmyz a hady. Malý pětiletý kluk, se poprvé dozví od svého dědečka, jak držet ratanovou tyč, a jak udělat první kombinaci kroků. Postupně se učí bojovat i u svého strýce, otce nebo místního mistra. Později se dostane do party chlapců, s kterými měří své síly a navzájem se povzbuzují. Jednoho dne se musí zúčastnit rituálu, kdy z dítěte se stává muž, a převezme odpovědnost nejen za sebe, ale také za své blízké a přírodu kolem sebe. Trénuje dvoufázově každý den, často za tmy, a mezi tím tvrdě pracuje na poli, se zvířaty nebo pluje po moři. Cvičí stále dokola stínování s tyčí spojené s dokonalým pohybem nohou, místo lapování mlátí do sparingových tyčí, místo pytle zasazuje tisíce ran do palmy či jiných stromů, zdokonaluje několik málo technik a mrštnost v polo volném sparingu, a svoje dovednosti dokazuje ve volném sparingu. To vše za přítomnosti neustálého bití tyčí, posilování a posměchu, že by měl radši sbírat ovoce se ženami. Techniky se nemění, ať už drží tyč, železné dřevo nebo řezné zbraně. Stále častěji přicházejí výzvy k boji, který už není hrou, ale dochází při něm k zraněním nebo smrti. Muž si zvyká na bolest a řezná zranění, ale také se učí regeneraci a léčení. Když se objeví opravdová nebezpečí v podobě zločineckých gangů, jinověrců nebo cizí armády, muž je připraven k boji. Exploze rychlosti, dynamiky a síly, hnaná strachem ze "ztráty tváře", naplno udeří do útočníků, a muž přestane bojovat až ve chvíli, kdy si uvědomí, že seká do mrtvol. Tuto neromantickou archetypální představu, o výcviku filipínského boje, jsme začali s přáteli nazývat "old school".

Co je FMA?
Když se mě lidé zeptají na Taekwondo, Judo nebo MMA, jsem schopen jim krátce vysvětlit podstatu těchto stylů, ale na otázku "co je Kali-Arnis-Eskrima-FMA /Filipino Martial arts/?", se hluboce nadechnu, řeknu několik základních faktů o stylech, s vědomím, že bych nejraději utekl. V moderní době, se neschopnost popsat jednoduše svůj produkt, rovná komerční sebevraždě. Nejčastěji si veřejnost spojuje filipínská bojová umění s bojem s tyčí, nožem nebo mačetou, a po tomto zaškatulkování obrací svůj zájem jiným směrem, nebo naopak je zbraně přitáhnou. Úvodní příběh o chlapci, který se stal bojovníkem, je nejen příkladem, jak "old school" pomáhá tomuto škatulkování, ale také kontrastem k tomu, jak se dnes opravdu cvičí. V tomto článku bych chtěl ukázat jeden z úhlů pohledu člověka, který si myslí, že proces, který ve FMA probíhá, je tím nejzajímavějším v bojových uměních za posledních 70 let.

Kulturní dědictví
Kali - Arnis - Eskrima - Silat se staly opravdovým kulturním dědictvím Filipín. Mistři i studenti z různých koutů světa odvedli neuvěřitelnou práci v propagaci a výzkumu desítek stylů. Zatímco v dávných dobách patřila schopnost přežít k základním potřebám, v moderní době se stala motorem výzkumu osobní seberealizace. Některé rodinné systémy se nemění, a postupně zanikají, jiné se transformují a přizpůsobují novým požadavkům. Vznikly programy pro výuku tělesné výchovy, sportovní turnaje a propagaci FMA na olympijských hrách. Společné semináře a festivaly inspirují mistry k dalšímu vývoji svých systémů, které zahrnují více technik a velmi specifických řešení stále rafinovanějšího způsobu boje. Bojová umění, která vyžadují téměř encyklopedické znalosti technik a postupů, lze považovat za negativum dnešní doby, ale z pohledu udržení kulturního dědictví to dává jasný smysl. Student, který si zvolí studium FMA, má dnes neomezený zdroj informací. Bojovník, který preferuje "old school", má možnost volby podle své potřeby.


Vliv Bruce Lee na dnešní FMA
Bruce Lee je považován za jednu z nejvýraznějších postav novodobých dějin bojových umění. Jeho filosofie Jeet Kune Do ovlivnila velké množství lidí, a mnoho z nich jej považuje za předchůdce dnešních MMA bojovníků. Jeho myšlenky nebyly nové, ale byl to další projev svobodné vůle mladého člověka, vůči dopadům cizí seberealizace na formování studentů bojových umění a jejich bezpodmínečné poslušnosti. JunFan KungFu byl jeho osobním stylem, a stejně jako on, každý člověk může tvořit svůj vlastní styl, který je odrazem jeho jedinečné osobnosti, a studia různých bojových systémů. Bruce Lee byl nařčen, že nechová tradiční styly v úctě, ale on je studoval a podroboval kritickému myšlení. Snažil se zbavovat "mrtvých technik" a myšlenkového balastu, bojoval přímou a nejrychlejší cestou, a přizpůsoboval se každé situaci. Na Filipínách, shodou okolností v té době, kdy Bruce Lee představuje JKD, působí GM Remy Presas, který propaguje Modern Arnis-Karate-Jiujitsu a postupně přechází od "old school" k vytvoření svého osobitého systému Modern Arnis /Tapi Tapi/. Jeho studenti z té doby jej občas srovnávali právě s Bruce Lee. Dalším známým instruktorem té doby je Dan Inosanto, který byl nejen studentem Bruce Lee, ale také jeho učitelem FMA. Jeho systém Inosanto Kali, někdy označováno jako Kali/JKD, je odrazem jeho celoživotního studia, které zahrnuje nejen FMA-Silat-JKD, ale i mnoho bojových sportů např. Kenpo, Jiujitsu, Box, MT atd. Jak se "vařilo" FMA v letech 1970-1990 ví jen samotní aktéři, a na nás už zbývají jen střípky, ale jedno je jisté, že myšlenky JKD nesmazatelně ovlivnily velkou část FMA scény. Nejenže Kali/Jkd vyprodukovalo velké množství instruktorů po celém světě, ale někteří z nich jej navždy otiskli do těch nejrealističtějších bojových scén ve filmu i TV. Diváci se však téměř nikdy nedozvěděli, kde se hlavní hrdina naučil bojovat, ale naprosto samozřejmě přijali fakt, že se jedná o "speciální" výcvik. Z určitého úhlu se tak moderní část FMA stala definitivně komplexním systémem boje se zbraněmi i beze zbraně, kde jsou naprosto běžné techniky bojových sportů /Kickbox, MT, BJJ, MMA/. Zvláště filipínský neozbrojený boj /Mano Mano, Cadena de Mano, Kuntao, Buno, Dumog, Silat/ se objevuje v různých kombinacích /Panantukan/, a také je částečně ovlivněn bojovým uměním Wing Chun, který byl základem pro vytvoření JunFan KungFu.


Combat & Tactical
Většina východoasijských států používá svá tradiční bojová umění k výcviku ozbrojených složek, protože mají nejen velké množství kvalitních instruktorů, ale také je to kulturní dědictví, které podporuje vlastenectví a hrdost na své dějiny. FMA bylo vždy součástí combat tréninku filipínské armády, která je právem hrdá na odkaz svých předků, kteří chránili svou zem. "Combat" označuje velmi náročnou fyzickou přípravu s využitím jednoduchých technik ne/ozbrojeného boje určené k okamžité likvidaci protivníka /old school/. Nejčastěji se setkáme s útočnými a přepadovými technikami s nožem nebo mačetou, které vyplňují mezeru ve výcviku moderního vojáka. Stává se, že si bývalí příslušníci odnesou své zkušenosti do civilního sektoru, kde vyučují různé bojové techniky pro boj na "ulici", a přestože se již nejedná o vojenský systém, je opět označen slovem "Combat". To platí i o instruktorech tradičních umění, kteří se rozhodli jít stejnou cestou. Je potřeba také zdůraznit, že slovo "Combat" znamená v překladu "boj", a často označuje skupinu, která cvičí jakékoli bojové nebo sebeobranné techniky.
"Tactical" je výraz, který je v posledních letech stále populárnější. Kromě "Combat" výcviku zahrnuje i spoustu taktických dovedností /přebíjení zbraní, poutání, odvádění, ochrana další osoby, průzkum, práce v týmu, úniky, právo, psychologie atd./. Profesionálové vyvíjejí své postupy na základě reálných zkušeností a FMA je buď absorbuje nebo podporuje. Typickými příklady podpory FMA je přebíjení zbraní a taktika proti nečekaným útokům z různých vzdáleností. Přebíjení /přechody, transitioning …/, je schopnost reagovat na různé situace různými zbraněmi /improvizované zbraně, nůž, teleskop, sprej, střelná zbraň atd./, automatické tasení i ze skrytých míst nebo výměna vhodnější zbraně během stresové situace. FMA instruktoři se také často podíleli na cvičení reakcí policistů proti útoku z různých vzdáleností /Tueller drill/, a pomáhali vyvinout jednoduchý systém použití zbraně, úniku, odražení nebo zpacifikování útočníka. Netřeba vysvětlovat, že tento výcvik je neveřejný, je veden profesionály a je určen profesionálům. V civilním sektoru mohou reálné zkušenosti pomoci při obraně domova nebo běžných situacích, jako je výběr peněz z bankomatu nebo pěší návrat domů prázdnými ulicemi ve večerních hodinách. Pro mnohé laiky, může být překvapivý fakt, že policisté a vojáci se věnují bojovým systémům, nejen z důvodů profesních, ale protože se mimo práci na ně vztahují stejná práva jako na civilní obyvatelstvo, a i přesto musí zasáhnout, když jsou přítomni protiprávnímu jednání.


Závěr
Laik se může domnívat, že FMA lze tímto způsobem škatulkovat, ale není tomu tak. Na jedné straně existují čistě tradiční a sportovní organizace, na druhé armádní výcvik, a mezi tím je obrovská množina klubů, kde se všechna tato zaměření prolínají. Vznikají nejen nové systémy /názvy/, ale také je mnoho instruktorů, kteří se paralelně věnují tradičnímu stylu i taktickému výcviku sebeobrany. Aby to měl laik ještě složitější, MMA FMA mistři a instruktoři se věnují mnoha dalším stylům z různých zemí /Japonsko, Indonésie, Malajsie, Thajsko, Korea atd./, cvičí je paralelně, kombinují je, absorbují je do svých systémů a vytvářejí něco unikátního a osobitého. Jednotná propagace Kali-Arnis-Eskrima, se zdá být v těchto případech naprosto nemožná, přesto v tichosti postupně vznikla neuvěřitelná síť kontaktů, které ovlivnily repertoár dalších organizací /Čína, Rusko, Izrael, Japonsko, Evropa atd./ nebo daly možnost vzniknout výuce zbraňového systému jako doplňku. Přejímání technik, omezené pouze na tyče a řezné zbraně, podporuje kompletní nabídku sebeobrany, ale často nestačí na využití těch nejlepších benefitů FMA. Tím prvním, je efektivita studia, kdy se využívá přirozených a totožných pohybů ve všech způsobech boje. Jen málokdo ví, že u nás tak oblíbený sportovní box, byl ovlivněn kontaktem s FMA. Dnes můžeme snadno spojit dokonalý sport s technikami zbraní a navzájem zvýšit úroveň našich schopností. Druhým benefitem je schopnost vhledu do bojového umění bez ohledu na styl a původ. Je ověřené, že odlišný úhel pohledu na boj, otevřel mnoha učitelům nové možnosti a prohloubil pochopení jejich vlastních dovedností. Velkou úctu si zaslouží nejen intuitivní výzkum asijských a amerických učitelů, ale také práce těch evropských. To, co na našem kontinentu umíme výborně, je sběr informací, třídění, pojmenování, archivování a hledání společných souvislostí. FMA není jeden styl, je to neustálý proces změn, výzkumu, testování a ukládání, do té největší databáze, z které může čerpat každý, kdo si o to požádá. Ten, kdo neustále pro sebe hledá "nejlepší" systém, má velkou šanci, že jej dříve nebo později v tomto prostoru nalezne.


Tilius Filipino Combat /TFC/
"Neexistují mistrovské techniky, pouze mistrovsky provedené základní techniky". TFC je tréninkový systém, který byl navržen na základě výše uvedených informací, k rychlému zvládnutí všech základních principů napříč Kali-Arnis-Eskrima. Celý program zvládne jakýkoli začátečník za min 350h tréninku, to jsou cca 3 roky /1,5h 2x týdně/. Jen pro představu, profesionálnímu zápasníkovi MMA by to trvalo 3 měsíce. Způsob výuky se vrací k osvědčeným metodám "old school": učení - hra - sparing - rychlá eliminace. Z taktického pohledu upřednostňuje přenos technik v rámci pětiboje /Kickbox, sebeobrana, tyč, nůž, improvizované zbraně/, a v případě dostatku času jej doplňuje koordinačním cvičením /Sinawali-2 tyče/. Celý program obsahuje pouze 5 úrovní, které na sebe navazují a navzájem se prolínají. Instruktoři, se po dokončení TFC, sami rozhodují, jestli opakování technik doplní fyzickou přípravou, tréninkem bojového sportu, taktickým výcvikem, střelbou nebo celoživotním vzděláváním FMA. Studentům jiných klubů může TFC posloužit jako doplněk, inspirace na desítky let cvičení nebo nový pohled na jejich bojový styl. Vzniku TFC předcházela dlouhá cesta, a velký respekt patří všem, kteří jdou po svých cestách, opakují stejné chyby a s nejlepším nasazením přispívají k procesu ve filipínských bojových uměních.

Guro Tomáš Severa

/Instruktor Tilius Filipino Combat/